Tahmina Sahibli

Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen

Tahmina Sahibli är biträdande jurist på Advokatfirman Kahn Pedersen och är verksam i advokatfirmans arbetsgrupp för offentlig upphandling. Tahmina bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i frågor kring offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna, samt företräder klienter i mål om överprövning av upphandling. Tahmina är medförfattare till JP Kommentarer LOU.

Författare i följande tjänster