Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Lotta Maunsbach

Docent i processrätt vid Lunds universitet

Lotta Maunsbach är docent i processrätt vid Lunds universitet. Hon är författare till Avtal om rätten till domstolsprövning (2015) och medförfattare till Civilrättskipning II som utkommer i januari 2021. Hon har ett brett intresse för civilprocess och har särskilt intresserat sig för frågor som uppkommer i gränssnittet mellan civil- och processrätt, både inom domstolsförfarandet men också processuella frågor relaterade till olika alternativa tvistlösningsformer och då särskilt skiljeförfarande. Tillsammans med två kollegor driver hon också forskningsprojektet ”Att bedöma andra domares oavhängighet. Historiska fundament och praktiska tillvägagångssätt vid mötandet av hoten mot rättsstaten i Europa.”.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag heter Lotta Maunsbach och är doktor och lektor i processrätt vid Lunds universitet. Jag forskar och undervisar huvudsakligen i civilprocessrätt och disputerade 2015 vid juridiska fakulteten i Lund med en avhandling som behandlar processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt. Jag har särskilt intresserat mig för frågor som uppkommer i gränssnittet mellan civil- och processrätt, både inom domstolsförfarandet men också processuella frågor relaterade till olika alternativa tvistlösningsformer och då särskilt skiljeförfarande. Tillsammans med två kollegor driver jag även forskningsprojektet ”Att bedöma andra domares oavhängighet. Historiska fundament och praktiska tillvägagångssätt vid mötandet av hoten mot rättsstaten i Europa.”.

Jag är bland annat kursansvarig för processrätten vid juristprogrammet i Lund och för en fördjupningskurs om tvistemål och skiljeförfarande, men håller även föreläsningar vid andra lärosäten och på olika uppdragsutbildningar. Jag sitter också i styrelsen för skiljedomsföreningen i södra Sverige.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom processrätten de närmaste åren?

Jag vill framförallt lyfta två kommande utmaningar för processrätten. Den första handlar om hur den ökande Europeiseringen av civilprocessrätten ska hanteras och hur en eventuellt framtida harmoniserad civilprocessrätt ska formeras. En andra utmaning är hur sedvanliga rättssäkerhetsgarantier ska kunna upprätthållas i en allt mer digitaliserad värld. Det handlar både om nya alternativa digitala tvistlösningsformer och om beslutsfattande med stöd av AI.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av processrätt?

En generell och stor utmaning för alla som sysslar med processrätt är att lyckas möta behovet av en rättssäker prövning i tider när kraven på ett snabbt och kostnadseffektivt beslutsfattande ökar.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Jag ser mycket fram emot att skriva analyser för JP Infonet. Det är ett bra format som gör det möjligt att belysa intressanta frågor och snabbt nå ut till en bredare läsekrets av praktisk verksamma jurister.

Författare i följande tjänster