Anton Freszals

Rättssakkunnig vid Justitiedepartementet

Anton har bakgrund som hovrättsassessor och arbetar sedan 2020 i Justitiedepartementet på enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. Han har tidigare varit ansvarig handläggare för ett flertal lagstiftningsprojekt, bland annat på skadeståndsrättens område, och har erfarenhet av arbete som sakkunnig i statlig utredning. Under det svenska ordförandeskapet i EU 2023 var han vice ordförande i förhandlingarna i rådet om ett nytt produktansvarsdirektiv.

Anton författar dessutom en lagkommentar till produktansvarslagen tillsammans med  Felix Rådberg.

Författare i följande tjänster