Logga in

Glömt ditt lösenord?

Skatterätt

Skatterätt är det rättsområde som behandlar statens beskattning. En central del av skatterätten handlar om vilka inkomster som ska beskattas och med hur mycket. Men skatterätten innefattar också punktbeskattning som skatt på alkohol och bensin, mervärdesskatt (moms) och internationell beskattning. Även skatteprocess kan anses falla inom ramen för rättsområdet. Skatteprocess är de regler som styr tvister mellan en enskild och Skatteverket.

Skatterätten är en del av den offentliga rätten, det vill säga den juridik som berör staten och dess maktbefogenheter över folket. Samtidigt är skatterätten nära sammankopplad med frågor om ekonomi, bolagsrätt och redovisning.

Inkomstbeskattning

Inkomstskattelagen räknar med tre sorters inkomster där skatt ska betalas: inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. Lön beskattas enligt reglerna för inkomster av tjänst. Inkomster som företag har, både aktiebolag och enskilda firmor, beskattas som inkomst av näringsverksamhet. För fåmansföretag, det vill säga aktiebolag med högst fyra delägare, gäller dock särskilda regler. Aktieutdelning, avkastning och husaffärer beskattas som inkomst av kapital.

Moms

När någon köper en vara eller en tjänst betalar personen generellt sett skatt till staten för konsumtionen. Det är det här som är moms – en skatt på konsumtion som tas ut i varje led av tillverknings- och distributionskedjan. Det utgår moms när möbelföretaget köper in virke, när den färdiga möbeln säljs till en återförsäljare och när återförsäljaren säljer möbeln till en konsument. Syftet med skatten är att den ska belasta slutkonsumenten. Men det finns många undantag från beskattningsskyldigheten och en stor del av momsrätten handlar just om att vägleda om när dessa undantag gäller.

Momsen är som utgångspunkt 25 procent, men det finns flera undantag. Momsen är lägre för bland annat livsmedel, böcker och tågresor. Inom vissa branscher betalas ingen moms alls, till exempel inom sjukvården.

Viktiga lagar inom skatterätt

  • Inkomstskattelagen (IL)
  • Mervärdesskattelagen (ML)
  • Skatteförfarandelagen (SFL)

För dig som arbetar inom skatterätt

Skatt är ett särskilt komplext rättsområde. Lagarna är omfattande samtidigt som begreppen i lagtexten inte alltid är tydligt definierade.

JP Infonet är ditt heltäckande stöd inom skatt och moms. I vår informationstjänst JP Momsnet har vi samlat lagar och vägledande domar, så att du enkelt kan få det juridiska stöd du behöver. I tjänsten kan du också ta del av klargörande och handfasta analyser, skriva av experter på området. Vår konstanta nyhetsbevakning gör att du alltid kan hålla dig uppdaterad om det senaste inom skatt och moms.

I rättsfallsdatabasen JP Rättsfallsnet – Punktskatt får du en fullständig bevakning över och tillgång till domar som rör punktskatt, avgifter och tull. Du kan enkelt söka efter rättsfall och skräddarsy din egen sökordsbevakning. Ta del av dessa tjänster för att fördjupa dig inom skatterätt.