Sara-Li Olovsson

Advokat, Advokatfirman Delphi

Sara-Li Olovsson har mycket stor erfarenhet av att arbeta med alla typer av upphandlingsrelaterade frågor för såväl leverantörer som upphandlande myndigheter och enheter. Sara-Li företräder regelbundet sina klienter i överprövningsprocesser i allmän förvaltningsdomstol samt bidrar med krönikor, analyser och referat i ett flertal upphandlingspublikationer.

Sara-Li skriver analyser i JP Upphandlingsnet samt är medförfattare till JP Kommentarer LOU.