Mattias Hjertstedt

Universitetslektor vid Umeå universitet

Mattias Hjertstedt är jur.dr, fil.kand., pol.kand. och universitetslektor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Han undervisar framför allt på juristutbildningen, polisutbildningen och vidareutbildningskurser i ämnet processrätt. Hans forskning behandlar främst områdena tvångsmedel samt offentlighet och sekretess.

Författare i följande tjänster