Tim Holappa

Doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet

Tim Holappa är doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Han forskar och undervisar särskilt i socialrätt, kommunalrätt, förvaltningsrätt, barnrätt och mänskliga rättigheter. Tims avhandling handlar om det allmännas ansvar att förverkliga rätten till bostad i Sverige och väcker särskilt frågor om kommunernas ansvar för bostadsfrågor.

Tim författar lagkommentarer för JP Infonet däribland följande lagar:

- Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 

Författare i följande tjänster