Anne Zedén Yverås

Juridiskt sakkunnig konsult och ägare av Zedén Yverås djuredik

Anne Zedén Yverås är specialiserad inom regelverken kring verksamheten för djurens hälso- och sjukvård. Hon har bl.a. arbetat som sakkunnig handläggare på Jordbruksverket med veterinära frågor och internationella djurfrågor, varit EU-expert åt EU-kommissionen på erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EU) med inriktningen djurhälsopersonal och deltagit vid Jordbruksverkets yttranden över ärenden som anmälts till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Anne har även varit avdelningschef vid SLU, på avdelningen för djuromvårdnad och tillämpad etologi.

Idag arbetar Anne som juridisk rådgivare och konsult avseende lagstiftningen kring djurens hälso- och sjukvård i det egna företaget, Zedén Yverås juridik för djurens hälso- och sjukvård, och är även en uppskattad extern föreläsare. Skriver för JP Djurnet.