Helena Striwing

Jurist och veterinär med egen verksamhet inriktad på djurvård

Helena Striwing medverkar i djurskyddsärenden, utredningar och bevisfrågor. Skriver för JP Djurnet.