Pernilla Rasiwala

Advokat, Brick Advokat

Pernilla Rasiwala är advokat på Brick Advokat. Pernilla har i femton års tid arbetat specialiserat med offentlig upphandling. Pernilla arbetade år 2007-2010 som bolagsjurist på AB Storstockholms lokaltrafik, vilket gav bred, praktisk erfarenhet av offentlig upphandling. Anställningen medförde även att Pernilla fick särskild kunskap om upphandling i försörjningssektorerna (reglerat i LUF).

Pernilla bistår i sin roll som advokat såväl beställarsidan som leverantörssidan med råd i alla skeden av en offentlig upphandling. Denna rådgivning inkluderar allt från arbetet med förstudie och kravspecifikation till hantering av frågor och svar, anbudslämning, överprövningsfas, sekretessfrågor och avtalsförvaltning.

Pernilla är en mycket uppskattad föredragshållare och har bland annat alat på SOI-dagarna 2015. Pernilla föreläser även kontinuerligt om offentlig upphandling, bland annat på specialkurser vid Stockholms universitet. Hennes expertanalyser hittar du i JP Upphandlingsnet