Pernilla Carlsson Rasiwala

Advokat, Advokatfirman Elici AB

Pernilla Rasiwala är advokat på och grundare av Advokatfirman Elici AB. Pernilla har i mer än 15 års tid arbetat specialiserat med offentlig upphandling. Pernilla arbetade år 2007-2010 som bolagsjurist på AB Storstockholms lokaltrafik, vilket gav bred, praktisk erfarenhet av offentlig upphandling. Anställningen medförde även att Pernilla fick särskild kunskap om upphandling i försörjningssektorerna (reglerat i LUF).

Pernilla bistår i sin roll som advokat såväl beställarsidan som leverantörssidan med råd i alla skeden av en offentlig upphandling. Denna rådgivning inkluderar allt från arbetet med förstudie och kravspecifikation till hantering av frågor och svar, anbudslämning, överprövningsfas, sekretessfrågor och avtalsförvaltning.

Pernilla är en mycket uppskattad föredragshållare och föreläser kontinuerligt om offentlig upphandling, bland annat på specialkurser vid Stockholms universitet. 

Författare i följande tjänster