hammer juristpaketet

Juristpaketet är framtaget för dig som jobbar som jurist och behöver en flexibel lösning som kan skräddarsys efter just ditt behov.

Skicka förfrågan

Juristpaketet

Se vår integritetspolicy

List smalare.png

Stödet du behöver

Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en omfattande bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning. 

Det här ingår

JP Rättsfallsnet

JP Rättsfallsnet innehåller idag över tre miljoner domar. Tjänsten bevakar nya avgöranden från förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar, och innehåller även äldre domar och beslut.

HD – 2007-​idag
NJA – 1981-​idag
Hovrätterna – 2010-​idag
Tingsrätterna – 2008-​idag 

HFD/Regeringsrätten – 2007-​idag
RÅ/HFD-​serien – 1978-​idag
Kammarrätterna – 2005-​idag
Förvaltningsrätterna – september 2010-​idag

Migrationsöverdomstolen – 2006-​idag
Migrationsdomstolarna – september 2010-​idag 

Mark- och miljööverdomstolen/Den officiella DV-​serien – 2011-​idag
Miljööverdomstolen/Den officiella DV-​serien – 1999-​2011 (i urval)
Mark- och miljödomstolarna – maj 2011-​idag 

Patent-​​ och marknadsöverdomstolen/Den officiella DV-​serien – 2016-​idag
Patent-​​ och marknadsdomstolen – 2016-​idag 

Arbetsdomstolen – 1976-​idag

Hyresnämnderna – 2019-​idag

Arrendenämnderna – 2019-​idag

JP Juridiskt bibliotek

JP Juridiskt bibliotek länkar samman Sveriges lagar – paragraf för paragraf – med relevanta förarbeten ända tillbaka till 1700-​talet. Här hittar du aldrig tidigare digitaliserat grundmaterial, kommenterat av experter, samtidigt som tjänsten uppdateras dagligen.

Lagar och förordningar: Alla gällande.
SFS: 1950 – (Äldre i urval).
Propositioner: 1960 – (Äldre i urval. Majoriteten av samtliga från 1867 och framåt).
Lagrådsremisser: 2005 –
SOU: 1999 – (Äldre i urval från 1946 och framåt).
DS: 2010 – (Äldre i urval från 1990 och framåt).
Skrivelser: Majoritet av samtliga från 1867 och framåt.
Utskottsbetänkanden: Majoritet av samtliga från 1867 och framåt.
JK-beslut: Urval från 1998 och framåt.
JO:s Ämbetsberättelse: 1979/80 –
Myndighetsföreskrifter: 71 myndigheter.
Lagkommentarer.
Aktuella analyser av praxis och lagstiftning.
Tidsskrifter
E-litteratur

Informationstjänster

Vi erbjuder över 20 nischade rättsdatabaser med bred bevakning inom respektive område. Tjänsterna innehåller rättskällor, vägledande dokument, ca 2500 fördjupande analyser och 23 000 referat, checklistor och mycket mer. Alltid kvalitetsgranskat av specialiserade jurister. Se alla informationstjänster här.

Få en detaljerad sammanställning över innehållet

Juristpaketet.jpg
Ladda ner PDF

Kom igång redan idag

Skicka förfrågan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen beslutade under hösten 2022 om förändringar i brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet. Vår expert Hans-Gunnar Axberger kommenterar ändringarna i denna analys.

18 jan 2023

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

15 nov 2022

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig.

15 nov 2022