Alexander Rappe

Biträdande jurist, LA PARTNERS

Alexander Rappe är biträdande jurist och arbetar inom affärsjuridik och offentlig upphandling på LA PARTNERS. Han har bakgrund som regionjurist och har flerårig erfarenhet från arbete med överprövningsmål från både förvaltningsdomstol och upphandlande myndighet.

Alexander Rappe håller utbildning inom offentlig upphandling

Kurser

Ramavtalsupphandling
Avtalsrätt inom offentlig upphandling