Alexander Rappe

Biträdande jurist, LA PARTNERS

Alexander Rappe är biträdande jurist och arbetar inom affärsjuridik och offentlig upphandling på LA PARTNERS. Han har bakgrund som regionjurist och har flerårig erfarenhet från arbete med överprövningsmål från både förvaltningsdomstol och upphandlande myndighet.

Hos JP Infonet föreläser Alexander inom offentlig upphandling

Kurser

Avtalsrätt inom offentlig upphandling