Författare och föreläsare

Våra författare och föreläsare är alla framstående specialister inom sina rättsområden. De är advokater, jurister och sakkunniga som, genom sin mångåriga erfarenhet och kompetens, säkerställer att all den information vi levererar till våra användare är kvalitetssäkrad av experter.  

Agnes Hammarstrand

Advokat och partner på Advokatfirman Delphi

Alexander Hantosi

Advokat, Ramberg Advokater

Alexander Hardenberger

Doktorand på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

Alexander Jute

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Anders Elmer

Advokat, EmpLaw Advokater AB

Anders Holm

Jur.dr, universitetslektor vid Linköpings universitet

Andrea Sundstrand

Docent i offentlig rätt, specialist på offentlig upphandling

Anette Schierbeck

Enhetschef, Statens institutionsstyrelse

Ann Jacobsson

Psykolog

Anna Agardh

Stadsadvokat

Anna Christiernsson

Docent och biträdande lektor i miljörätt vid Stockholms universitet

Anna Lindén

Stadsadvokat på juridiska avdelningen, Stockholms stad

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat och partner, Advokatfirman Ulfsdotter

Anna-Lena Rosengardten

Civilingenjör

Annika Blekemo

Doktorand, Adjunkt

Annika Nisser

Advokat och delägare, Krim advokater

Annina H. Persson

Professor i civilrätt vid Örebro universitet

Anton Johansson

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Arvid Sundelin

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Beatrice Nordebrink

Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Bengt Ivarsson

Advokat och delägare Kihlstedts Advokatbyrå

Björn Bergström

Senior Associate, Ramberg Advokater

Björn Berselius

Kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm

Björn Hellman

Advokat, Advokatfirman Åberg & Co AB

Bo Ericson

Tidigare arbetsrättsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Bob Nilsson Hjorth

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Börje Leidhammar

Advokat och adj. professor vid Högskolan i Gävle

Carina Holmgren

Advokat och delägare, holmgrenhansson Advokatbyrå

Carl Bokwall

Advokat och partner, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Carl Norén

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Carl Svernlöv

Advokat och partner, Advokatbyrån Baker & McKenzie

Carl-Anders Svensson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Carl-Gustaf Hagander

Arkitekt SAR/MSA, f.d. tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Carl-Otto Lindberg

F.d. chefsjurist vid Länsstyrelsen i Göteborg

Caroline Hellström

Jurist vid Statens institutionsstyrelse

Caroline Möncke Almberg

Stadsjurist, Malmö stad

Caroline Winje

Advokat, Landahl Advokatbyrå

Caterina Carreman

Advokat, Foyen Advokatfirma

Cecilia Eneman

Kansliråd vid Justitiedepartementets straffrättsenhet

Cecilia Grefve

Ledarskaps- och organisationsutvecklare

Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Charlotta Kronblad

Doktorand vid Entrepreneurship and Strategy, Chalmers

Charlotte Berg

Veterinär och professor i husdjurens miljö och hälsa

Charlotte Brunlid

Special Counsel, DLA Piper

Charlotte Palmstierna

Huvudsekreterare barnkonventionsutredningen

Christer Hjert

Konsult och VD, Kommunakuten AB

Christina Olsen Lundh

Rådman och docent i miljörätt

Christina Wainikka

Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Christine Storr

Universitetsadjunkt och doktorand vid Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Clara Henley

Stadsadvokat, Stockholms stad

Conny Larsson

Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Dan Holke

F.d. chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd

Daniel Stattin

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Daniel Tornberg

Advokat/CEO/Partner, Advokatfirman MarLaw

David Langlet

Professor i havsförvaltningsrätt, Handelshögskolan i Göteborg

Dennis Martinsson

Universitetslektor i rättsvetenskap och jur.dr i straffrätt vid Stockholms universitet

Didrik Värmon

Data Protection Officer, Hoist Finance

Ebba Östlin

Ordförande i kommunstyrelsen Botkyrka samt Brå

Eleonor Kristoffersson

Professor vid Örebro universitet

Ellinor Wilow

Legal councel Daniel Wellington

Emma Eriksson

Advokat och delägare, Landahl Advokatbyrå

Emma Lund

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Erik Gadman

Advokat, Setterwalls advokatbyrå

Erik Grahn

Doktorand vid Uppsala universitet

Erik Olsson

Advokat och delägare, Advokatfirman Kahn Pedersen

Erik Sollenberg

Biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Erik Svensson

Docent i straffrätt vid Stockholms universitet

Erika Vester

Affärsjurist, jur. kand.

Eva Eriksmarck

Djurskyddshandläggare och ordf. i Djurskyddsinspektörernas förening (DIRF)

Eva Lindahl Toftegaard

Universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet

Filip Kylvåg

Associate, Advokatfirman MarLaw

Fredrik Benndorf

Fd. kronofogde och processförare

Fredrik Ludwigs

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt

Frida Ericmats Rutgersson

Chef för Enheten för myndighetsutövning vid utbildningsförvaltningen i Sollentuna kommun

Frida Velander

Extra åklagare, City åklagarkammare i Stockholm

Gabriel Michanek

Professor emeritus i miljörätt, Uppsala universitet

Gastón Fernández Palma

Senior jurist på Finansinspektionen

Giacomo Lindgren Zucchini

Universitetslektor i skatterätt

Giedre Jirvell

Ägare och grundare, Mark- & Miljörättsbyrån

Gustaf Almkvist

Jur.dr i straffrätt, tf. hovrättsassessor i Svea hovrätt

Gustaf Wall

Jur.dr, universitetsadjunkt, Uppsala universitet

Hanna Kjellman

Data Protection and Compliance Officer, Verisure

Hannah Fager

Associate, Advokatfirman MarLaw

Hans Adler

Överläkare och specialist inom rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri

Hans Fink

Momsspecialist

Helena Striwing

Jurist och författare med djurskydd som specialitet

Helene Lindahl

Biolog, Naturvårdsverket

Henry Freij

Socionom, Konsult

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Ingela Boije af Gennäs

Jurist och civilingenjör inom lantmäteri, Svefa

Ingela Sundelin

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Jan Darpö

Professor emeritus i miljörätt, Uppsala universitet

Jan Gustafsson

Tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Jan Kellgren

Professor vid Linköpings universitet

Jan Kleerup

Skattejurist hos Erlegal Advokatbyrå

Jan Rosén

Professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Jenny Hellberg

Advokat och partner, Elmzell Advokatbyrå

Jenny Kenneberg

Advokat och delägare, Brick Advokat

Jerker Olsson

Senior expert vid EU-domstolens direktorat för forskning och dokumentation

Jerker Öhrfeldt

VD, Arbetsrättsbyrån

Jessica Almqvist

Professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet

Joakim Hugoson

Rådman på Halmstads tingsrätt

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Joakim Sånglöf

Associate, Ramberg Advokater

Joakim Zetterstedt

Kanslichef på Domstolsakademin

Joel Sköld

Jurist, Sköld Aviation Consulting AB

Johan Adestam

Jur.dr och lektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet

Johan Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Johan Sigeman

Advokat och Delägare, Sigeman & Co

Johan Stern

Delägare, Ramberg Advokater

Johanna Hellström

Advokat, Foyen Advokatfirma

Johanna Wiberg

Miljöjurist, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Johannes Holmgren

Advokat, Polaris Advokatbyrå

Jon Kihlman

Advokat, jur.dr

Jonas Nordström

Chefsjurist på AcadeMedia och undervisar på rektorsprogrammet vid SU

Jonatan Schytzer

Jur.dr i civilrätt, Adjunkt vid Uppsala universitet

Jonatan Wahlberg

Ämnessakkunnig, Utrikesdepartementet

Jonny Flodin

Universitetsadjunkt på avdelningen för fastighetsvetenskap, KTH

Kajsa Reimers

Planchef, Ale kommun

Kalle Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Karl Dahlstrand

Jur.kand., Fil.dr. och universitetslektor i rättssociologi vid Lunds universitet

Karl Pfeifer

Tidigare chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör vid Arbetsgivarverket

Karoline Fridolf

Hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Katarina Broman

Advokat och verksam på Advokatbyrån Sigeman & CO i Malmö

Katarina Ladenfors

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Katarina Sundberg

Jurist och samhällspolitisk rådgivare, Avfall Sverige

Katrin Edström

VD, Arbetsrättsrådgivarna

Katrin Strömberg

Beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Kazimir Åberg

F.d. hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt

Kenneth Nilsson

Konkursförvaltare och rekonstruktör vid Ackordscentralen

Klas Eklund

Advokat

Kristian Pedersen

Advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

Lars Borg

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Svea hovrätt

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Lars Werner

F.d. ämnesråd, Utbildningsdepartementet

Leif Norell

Teknologie doktor

Lina Håkansson Kjellén

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linnéa Brossner

Kansliråd, Justitiedepartementet

Lisa Swanson Carlström

Jurist och barnombud, Barnrättsbyrån

Liselott Fröstad

Advokat och delägare, Brick Advokat

Lotta Maunsbach

Jur.dr och lektor i processrätt vid Lunds universitet

Lotta Wirén

Advokat och delägare, Krim advokater

Lotti Ryberg-Welander

Universitetslektor

Louise D'Oliwa

Advokat och ägare, Advokatbyrån D'Oliwa

Lovisa Häckner Posse

Doktorand i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet

Lucas Ideström Wahlsjö

Advokat, Advokatbyrån D’Oliwa

Madeleine Marjasin

Skoljurist, Haninge kommun

Magnus Ehn

Advokat, Senior Specialist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Magnus Schmauch

Rådgivare på Finansinspektionen

Magnus Åhammar

Rådman i förvaltningsrätten i Stockholm och vice ordförande i Skolväsendets överklagandenämnd

Malen Wallén

Jurist

Malin Malm Waerme

Advokat, Advokatfirman Vinge

Malou Larsson Klevhill

Jur.dr, docent, universitetslektor och biträdande professor

Marcus Ateva

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Margaretha Gistorp

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt

Margita Åhsberg

Chefsrådman Helsingsborgs tingsrätt

Maria Forsman

Jurist, forskare och lärare vid Umeå universitet

Maria Lidbom

Advokat

Maria Refors Legge

Doktor i offentlig rätt (skoljuridik och barnrätt)

Marie Karlsson-Tuula

Professor i civilrätt, Karlstads universitet

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist och handläggare inom vård och omsorg, SKR

Marie Runelid

Kommunjurist i Karlstad

Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Martha Gurmu

Rådgivare vid Arbetsgivarverket

Martin Bogg

Advokat, Advokatfirman Delphi

Martin Rhodin

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Martin Zeitlin

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds Universitet

Martina Slorach

Advokat, Advance Advokatbyrå

Matilda Björlingson

Skoljurist på Academedia

Mattias Appelberg

Adjunkt vid Stockholms universitet

Mikael Berglund

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Kullberg

Kanslichef på Statsrådsberedningens granskningskansli

Mikael Westin

Advokat

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Mårten Dunér

Tekniskt råd i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Niklas Arvidsson

Docent i civilrätt, forskare och undervisar i förmögenhetsrätt och associationsrätt

Niklas Wallentin

Arbetsrättsjurist

Nils Allan Danielsson

Socionom och expert inom ekonomiskt bistånd. Tidigare arbetade han som utredare på Karlstad kommun.

Nils Funcke

Journalist, adjunkt vid Stockholms universitet och författare

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor

Nina Nilsson Rådeström

Universitetsadjunkt vid juridiska institutionen, Umeå universitet

Olle Ebbinghaus

VD och arkivarie, Dokumentinfo

Olle Högman

Tf. hovrättsassessor på Svea hovrätt

Olle Lindberg

Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt

Olof Hasselberg

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Olof Larsberger

Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Oscar Heimeryd

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Pam Storr

Juridisk konsult/lärare i juridik med specialisering inom IT-rätt

Patrik Kastberg

Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Per-Arne Spiik

Arbetsmiljökonsult, Arbetsmiljöstrategerna AB

Pernilla Rasiwala

Advokat, Advokatfirman Elici AB

Per-Ola Bergqvist

Advokat, Advokatfirman Vinge

Per-Owe Arfwedson

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Peter Degerfeldt

Advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå

Peter Hedberg

Advokat/Partner, Ramberg Advokater

Peter Nilsson

Jur.dr skattespecialist

Peter Skoglund

Juridiklärare vid Linnéuniversitetet

Pia Järvengren Gerner

Associate, Next Advokater

Pia Pehrson

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Roger Persson Österman

Professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Rolf Dotevall

Professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet

Rolf Svedberg

F.d. Miljöråd, Miljööverdomstolen

Sandra Friberg

Lektor och docent i civilrätt vid Uppsala universitet

Sandra Hanson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Sara Öwall

Biträdande jurist, Foyen Advokatfirma

Shanti Ingeström

Barnrättsrådgivare

Simon Andersson

Doktor och universitetslektor vid Stockholms universitet samt författare

Sirkku Sarenbo

Lektor och docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Sofia Dahlberg

Skattekonsult

Sofia Tedsjö

Advokat, C J Advokatbyrå

Sofie Stråhlén

Jurist, JA juridisk assistans

Stefan Flemström

Advokat, Advance Advokatbyrå

Stefan Jansson

Chefsrådman

Stefan Karlmark

Miljö- och arbetsmiljöåklagare Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Stefan Olsson

Professor i finansrätt vid Handelshögskolan, Karlstads universitet

Stefan Reimer

Justitieråd

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Susanne Davour

Jurist och organisationskonsult, Davour Konsult AB

Susanne Strand

Docent och forskare

Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sören Öman

Ordförande i Arbetsdomstolen

Tahmina Sahibli

Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen

Tom Kronhöffer

Advokat/Partner, Next Advokater

Tomas Fjordevik

Advokat, Foyen Advokatfirma

Tomas Isenstam

Jurist och författare specialiserad på förvaltningsrätt och livsmedelsjuridik

Tomas Underskog

Advokat

Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Tommy Nilsson

Kvalitetstrateg/sakkunnig

Ulf Bjällås

Senior konsult, Advokatfirman Fröberg & Lundholm

Ulf Maunsbach

Docent, internationell privaträtt vid Lunds universitet

Ulf Yngvesson

Chefsjurist, Strålsäkerhetsmyndigheten

Ulrika Ekebro

Socionom

Ulrika Grefberg

Partner, Svalner

Ulrika Runelöv

Advokat, Elmzell Advokatbyrå

Ulrika Sandén

Jur.dr och universitetslektor med inriktning mot medicinsk rätt, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Walo von Greyerz

Ämnesråd och biträdande enhetschef vid Justitiedepartementets straffrättsenhet

Vanja Hermansson

Jur kand, Landahl Advokatbyrå

Victor Pålsson Lundell

Biträdande jurist, Ramberg Advokater

Viktor Robertson

Biträdande jurist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Viola Adamsson

PhD, Dr medicinsk vetenskap

Viveca Lång

Hovrättsråd

Ylva Hedén

Stadsadvokat, Stockholms stad

Ylva Larsson

Forskare och universitetslektor vid Örebro universitet

Åsa Hellstadius

Jur. dr, docent i civilrätt med inriktning mot immaterialrätt, Advokatfirman Vinge

Åsa Marklund Andersson

Tf. chefsrådman, mark- och miljödomstolen i Nacka

Åsa Nilsson

Kvalificerad utredare, Solna Stad

Åsa Nordström

Regionjurist, Region Skåne