JP Kommentarer LVM ger vägledning i tillämpningen av LVM och bidrar till en rättssäker handläggning i ärenden som rör tvångsvård av missbrukare.

Med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kan personer som missbrukar exempelvis alkohol eller narkotika bli föremål för vård utan eget samtycke. Att bereda någon tvångsvård är ett ingrepp i den enskildes frihet och integritet. Därmed ställs stora krav på den som arbetar med ärenden om vård med stöd av LVM. 

JP Kommentarer LVM vänder sig i första hand till handläggare inom socialtjänsten, men även till den som annars kommer i kontakt med frågor om tvångsvård enligt LVM. Syftet med kommentaren är att ge vägledning i tillämpningen av lagen och att bidra till en rättssäker handläggning. Lagkommentaren, som främst baserar sig på förarbeten och vägledande praxis, uppdateras löpande och speglar alltid gällande rätt.

För dig som också behöver förhålla dig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.