Annika K. Nilsson

Universitetslektor, Uppsala universitet

Annika K. Nilsson disputerad 2011 vid Uppsala universitet på en avhandling om miljötillsyn. Hon bedriver undervisning och forskning inom miljörätt och offentlig rätt.

Författare i följande tjänster