Annika K. Nilsson

Post doc-forskare inom miljörätt och offentlig rätt vid Juridicum, Stockholms universitet

Annika K. Nilsson disputerad 2011 vid Uppsala universitet på en avhandling om miljötillsyn. Hon bedriver undervisning och forskning inom miljörätt och offentlig rätt.

Författare i följande tjänster