Anita Andersson

Redaktör, jurist

Anita Andersson är jurist och redaktör för JP Immaterialnet , JP Marknadsnet med MarLaw och JP ITnet.

Anita är för närvarande tjänstledig.

Kontakt


Telefon:
08 - 120 990 14
E-post: anita.andersson@jpinfonet.se