Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Charlotta Zetterberg

Professor emeritus i miljörätt, Uppsala universitet

Charlotta Zetterberg är professor emeritus i miljörätt och fortfarande till viss del verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har forskat på områden av betydelse för bl.a. de miljöpolitiska målen om ett rikt växt- och djurliv och en giftfri miljö. Särskilda forskningsfrågor under senare år har rört jordbruk, naturskydd och ekologisk kompensation.

I tidigare forskning har frågor om riskbedömningar, kemikaliehantering samt frihandel och marknadsfrågor varit i fokus. Vid sidan av styrelseuppdrag i olika forum och expertuppdrag i olika utredningar och forskningsråd har hon varit redaktör för tidskriften Nordisk miljörättslig tidskrift. Charlotta är medförfattare till boken ”Den svenska miljörätten”.

Författare i följande tjänster