Lagkommentar transport och trafik | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek transport och trafik finns lagkommentar till lagen om färdtjänst.

Tjänsten vänder sig till dig som möter de här frågorna i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du ska vara uppdaterad.

Lagen om färdtjänst

Med kommentarer författade av:

Eva Lillie
Eva Lillie

Redaktionschef, jurist

Lagen (1997:736) om färdtjänst reglerar kommunens ansvar och skyldighet att ordna resor för den som inte kan resa självständigt med kollektivtrafiken. I lagen anges bland annat vilka som har rätt till färdtjänst och vad som gäller för avgift vid resor med färdtjänst.