Lagkommentar ordning och säkerhet | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek ordning och säkerhet finns lagkommentar till säkerhetsskyddslagen. Tjänsten vänder sig till dig som möter ordnings- och säkerhetsfrågor i din vardag.

Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du ska vara uppdaterad.

Säkerhetsskyddslagen

Med kommentarer författade av:

Håkan Sandesjö
Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Säkerhetsskyddet finns reglerat i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Lagstiftningen gäller både i allmän och enskild verksamhet.