Lagkommentar miljörätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek miljörätt finns lagkommentar till miljöbalken.

Tjänsten vänder sig till dig som möter miljörätten i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du ska vara uppdaterad.

Miljöbalken

Med kommentarer författade av:

Annika K. Nilsson
Annika K. Nilsson

Post doc-forskare inom miljörätt och offentlig rätt vid Juridicum, Stockholms universitet

Giedre Jirvell
Giedre Jirvell

Ägare och grundare, Mark- & Miljörättsbyrån

Katrin Strömberg
Katrin Strömberg

Beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Madeleine Edqvist
Madeleine Edqvist

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Per-Anders Broqvist
Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Åsa Marklund Andersson
Åsa Marklund Andersson

Rådman, mark- och miljödomstolen i Nacka

Miljöbalken (1998:808), MB, är med sina sju avdelningar det mest centrala regelverket inom miljörättsområdet. Innan MB trädde ikraft den 1 januari 1999 skedde motsvarande reglering i 16 skilda lagar. Införandet av balken medförde en vidgad, skärpt och samordnad lagstiftning. Det huvudsakliga målet kan sägas vara en hållbar utveckling.