Lagkommentar marknads- och immaterialrätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek marknads- och immaterialrätt finns lagkommentar till lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), lagen om namn och bild i reklam, marknadsföringslagen (MFL), mönsterskyddslagen, varumärkeslagen (VmL) och dataskyddsförordningen (GDPR). I tjänsten finns även lagkommentarer till avtalsvillkorslagarna, vilket består av lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN) och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande (AVKL). Snart finns även lagkommentarer till konkurrenslagen, lagen om företagsnamn, patentlagen och firmalagen.

Kommentarerna vänder sig till dig som möter marknads- och immaterialrätten i din vardag. Kommentarerna ger dig en snabb överblick över rättsområdet. Du får också en kvalitativ och praktisk vägledning vid tolkningen av regelverket.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Med kommentarer författade av:

Henrik Palmcrantz
Henrik Palmcrantz

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Alexander Jute
Alexander Jute

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Erik Victor Ragnå
Erik Victor Ragnå

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Upphovsrättslagen

Med kommentarer författade av:

Jonas Holm
Jonas Holm

Senior Associate, Advokatfirman MarLaw

Martin Zeitlin
Martin Zeitlin

Associate, Advokatfirman MarLaw

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen eller URL) behandlar skydd för ekonomiska och ideella rättigheter till litterära och konstnärliga alster som uppnår en viss form av originalitet samt undantag och inskränkningar i dessa rättigheter. Lagen innehåller också skydd för så kallade närstående rättigheter till vissa andra typer av alster samt processregler vid intrång i upphovsrätten samt bestämmelser avseende vissa aspekter av upphovsrätt i internationella förhållanden.

Marknadsföringslagen

Med kommentarer författade av:

Daniel Tornberg
Daniel Tornberg

Advokat/CEO/Partner, Advokatfirman MarLaw

Sandra Hanson
Sandra Hanson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Varumärkeslagen

Med kommentarer författade av:

Marcus Ateva
Marcus Ateva

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Emelie Fyhrqvist
Emelie Fyhrqvist

Senior Associate, Advokatfirman MarLaw

Filip Kylvåg
Filip Kylvåg

Associate, Advokatfirman MarLaw

Mönsterskyddslagen

Med kommentarer författade av:

Julia Asplund
Julia Asplund

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Mönsterskyddslagen (1970:485) reglerar skydd för formgivning av produkter. Lagen innehåller i huvudsak bestämmelser om vad som kan skyddas av mönsterrätt, förutsättningarna för att uppnå skydd, ensamrättens innebörd, handläggning av registreringsansökningar, giltighetstid, överlåtelse, ansvar och ersättningsskyldighet samt rättegångsbestäm­melser.

Lagen om namn och bild i reklam

Med kommentarer författade av:

Cecilia Torelm Tornberg
Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw