Lagkommentar IT-rätt | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek IT-rätt finns lagkommentar till dataskyddsförordningen (GDPR).
Kommentaren vänder sig till dig som möter IT-rätten i din vardag och ger dig en snabb överblick över rättsområdet. Du får också en kvalitativ och praktisk vägledning vid tolkningen av regelverket.
Förutom den informativa lagkommentaren innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentaren uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Med kommentarer författade av:

Henrik Palmcrantz
Henrik Palmcrantz

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Alexander Jute
Alexander Jute

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Erik Victor Ragnå
Erik Victor Ragnå

Advokat, Advokatfirman MarLaw

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, mer känd som ”GDPR” (General Data Protection Regulation), syftar till att skapa ett harmoniserat och likvärdigt skydd för personuppgifter i hela EU. Förordningen är direkt tillämplig som lag i medlemsstaterna och innehåller ett omfattande generellt tillämpligt regelverk avseende personuppgiftsbehandling med bestämmelser om bland annat grundläggande principer för tillåten behandling, registrerades rättigheter, informationskrav, personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträden, internationella överföringar, tekniskt och organisatoriskt dataskydd, sanktionsavgifter och om tillsynsmyndigheter. Förordningen har ett mycket vidsträckt tillämpningsområde och i princip all behandling av personuppgifter omfattas av regelverket.