JP Juridiskt Bibliotek

Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.

JP Juridiskt bibliotek är en omfattande juridisk informationstjänst av offentligt tryck, kombinerat med lagkommentarer på drygt 40 lagar samt hundratals analyser skrivna av välkända författare inom alla rättsområden. I tjänsten finner du också Sveriges ledande juridiska tidskrift, Svensk juristtidning, som är en välkänd källa till vetenskapliga och praktiska artiklar, debattartiklar och praxissammanställningar med mera. 

Unik länkning av juridiskt grundmaterial

JP Juridiskt bibliotek erbjuder en unik länkning av det juridiska grundmaterialet. Detta innebär att du kan klicka på en paragraf i en lag och direkt se allt grundmaterial som är kopplat till denna paragraf över tid, såsom SFS:er, propositioner och utskottsbetänkanden. Allt presenterat i en överskådlig tidslinje.

Du hittar länkar till rätt sida i propositionerna för exempelvis författningskommentar eller allmänmotivering. Även domar från de officiella serierna samt relevant EU-material, som förordningar och direktiv, finns kopplat på respektive paragraf. I dagsläget har vi länkat ca 900 lagar på det här sättet.

För att kunna genomföra det har vi under 10 års tid digitaliserat äldre juridiskt material. Vår ambition är att hjälpa dig hitta rätt information och erbjuda ett heltäckande underlag för att kunna tolka den aktuella bestämmelsen.

Analyser som håller dig à jour med gällande rätt

Analyserna i JP Juridiskt bibliotek tar bland annat upp vägledande praxis, kommande lagstiftning, bestämmelser och oklara rättsfrågor – det mest aktuella just nu. Och håller på det sättet dig à jour med gällande rätt. Analyserna är unikt material för JP Infonets tjänster och kan inte hittas någon annanstans.

Ett urval med författare hittar du här.

Lagkommentarer för väl underbyggda beslut

Våra lagkommentarer är framtagna för dig som möter juridiken i din vardag. De ger dig en snabb överblick och stöd i rättsutredningar och för att fatta väl underbyggda beslut. Förutom de informativa kommentarerna hittar du länkar till relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning – paragraf för paragraf.

En lista över kommenterade lagar samt författare hittar du här.