JP Kommentarer FPL erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av lagens bestämmelser.

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) reglerar rättegångsförfarandet och handläggningen i förvaltningsdomstolarna.

JP Kommentarer FPL erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av lagens bestämmelser. Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis – allting enkelt nåbart via länk från varje kommenterad paragraf. Du kan också välja att söka i materialet med vår kraftfulla sökmotor. Kommentarerna uppdateras regelbundet.

För dig som arbetar med frågor inom förvaltningsrätt eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.