Tjänsten erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av lagens bestämmelser.

förvaltningslagen finns övergripande bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter och domstolar ska handlägga ärenden. Lagen reglerar i viss mån även annan förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. Kännedom om regelverket är viktigt för en korrekt ärendehantering och för att de enskilda personer som kommer i kontakt med myndigheterna ska bemötas på rätt sätt.

Den 1 juli 2018 ersattes förvaltningslagen (1986:223) av en helt ny förvaltningslag (2017:900). Här hittar du lagkommentarer till både den nya och den gamla lagen.

JP Kommentarer Förvaltningslagen erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av lagens bestämmelser. Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis – allting enkelt nåbart via länk från varje kommenterad paragraf. Du kan också välja att söka i materialet med vår kraftfulla sökmotor. Kommentarerna uppdateras regelbundet.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.