Lagkommentar skoljuridik | JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek skoljuridik finns lagkommentar till skollagen.

Tjänsten vänder sig till dig som möter skoljuridiken i din vardag. Här får du en snabb överblick och stöd för att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut.

Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentarerna uppdateras två gånger per år – för att du alltid ska vara uppdaterad.

Skollagen

Med kommentarer författade av:

Ann Orrsten
Ann Orrsten

F.d. Undervisningsråd hos Skolinspektionen och konsult inom skoljuridik

Lars Clevesköld
Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Madeleine Marjasin
Madeleine Marjasin

Skoljurist, Haninge kommun

Maria Bjurholm Lindensved
Maria Bjurholm Lindensved

Redaktör och rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade
Natalie Glotz Stade

Förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Simon Jernelöv
Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Tommy Nilsson
Tommy Nilsson

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare.

Den 1 juli 2011 började den nu gällande skollagen (2010:800) att tillämpas. Lagen utgör ett av de största lagstiftningsarbetena i modern tid och arbetet med regelverket har pågått sedan 1999. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som barn, elever och deras vårdnadshavare har. Av lagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.