Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.

JP Straffrättsnet är vår senaste informationstjänst som ger juridiskt stöd och fungerar som ett verktyg för att kunna ta rättssäkra beslut. Tjänsten täcker in alla frågor som rör brott och straff. Självklart bevakar vi också straffprocessrättsliga frågor och frågor om skadestånd på grund av brott.

Med JP Straffrättsnet får du en komplett bevakning av området straffrätt och har alltid tillgång till de senaste uppdateringarna. I JP Straffrättsnet bevakas, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK.

Våra egna straffrättsjurister och experter från bland annat domstolar guidar dig genom rättsområdet. Våra experter skriver djuplodande analyser där de ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Med vårt nyhetsbrev håller du dig löpande uppdaterad på den senaste rättsutvecklingen på just ditt område.

I JP Straffrättsnet får du tillgång till

  • analyser av Högsta domstolens senaste praxis
  • sammanfattningar av de senaste propositionerna
  • över 800 000 domar och beslut.

Du hittar det du söker med hjälp av ämnesingångar eller genom tjänstens kraftfulla sökfunktion. Du kan även skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten.