Angelica Wåhlin Björklund

Redaktör, jurist

Angelica Wåhlin Björklund är jurist med specialisering i miljörätt och brottmålsjuridik och arbetar som redaktör för informationstjänsten JP Straffrättsnet. Angelica har tidigare suttit ting vid Solna tingsrätt och varit redaktör för flera av JP Infonets andra tjänster.

Kontakt

E-post: angelica.vahlinbjorklund@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 17