Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

EU

Är svensk domstol skyldig att bortse från så kallad EncroChat-bevisning?

EU-domstolen har till slut svarat på Landesgericht Berlins frågor rörande användningen av så kallad EncroChat-bevisning. Vår expert Hans Sundberg går i denna analys igenom avgörandet.

4 jun 2024

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Straffrättsligt ansvar vid flera möjliga orsaker: Fick vi egentligen lära oss något nytt?

I ”Dödsorsaken” kommer HD fram till att det, vid flera möjliga orsaker, är tillräckligt att en handling bidragit till brottsoffrets död för att döma den åtalade för mord. Vår expert Dennis Martinsson analyserar här målet.   

9 apr 2024

”Kommentaren är skriven med ett praktiskt angreppssätt för att försöka göra varje paragraf mer begriplig och levande”

Nu finns en ny lagkommentar till penningtvättsbrottslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Marie Wallin.

10 nov 2023

Advokatens överföringar

I avgörandet ”Advokatens överföringar” diskuterar HD straffansvar för en advokat som i sin yrkesutövning genomförde två överföringar med en veckas mellanrum från klientmedelskontot till andra personer än klienten.

2 nov 2023

HD preciserar ytterligare något kriterierna för psykiskt främjande vid medhjälp

Här analyseras Högsta domstolens dom ”Medhjälparen i Linanäs”.

11 sep 2023

HD preciserar gränserna för när otjänliga försök är straffbara

Vår expert Karoline Fridolf analyserar Högsta domstolens dom ”Vapenattrappen”.

1 sep 2023

Berättade om annans brottslighet, fick strafflindring

I ”Glassplittret i väskan” kommer HD fram till att en kvinna som berättat om en annan persons brottslighet ska få strafflindring. Vår expert Dennis Martinsson funderar över vad som – trots att strafflindringsgrunden är ny – egentligen framkommer i det aktuella avgörandet.

24 maj 2023

Det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisation

Regeringen föreslår bland annat att det ska införas ett nytt brott i terroristbrottslagen med beteckningen deltagande i en terroristorganisation. 

27 apr 2023

Ytterligare avgörande om strafflindring på grund av billighetsskäl

”Fentanylstölden” är ett i raden av avgöranden som behandlar frågan om strafflindring efter beaktande av de så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § brottsbalken. 

27 apr 2023

Skärpta straff för ”gängbrott” och sänkt gräns för häktningspresumtion

Läs vår sammanfattning av proposition 2022/23:53 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk.

3 apr 2023

HD preciserar undantaget om ”försvarlig fotografering” i bestämmelsen om kränkande fotografering

I avgörandet ”Dottern i fönstret” prövar HD för första gången frågan om hur undantaget från det straffbara området vid ”försvarlig fotografering” i 4 kap. 6 a § andra stycket brottsbalken ska tolkas och avgränsas. 

3 apr 2023

Högsta domstolen vägleder om indiciebevisning

I två omtalade domar diskuterar HD hur bevisprövningen ska utföras i mål där bevisningen är indirekt, alltså bygger på indicier. Vår expert Gustaf Almkvist har analyserat målen.

28 mar 2023

Gränsen för straffbar oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder

Avgörandet ”Chattkontakten” innehåller vägledande uttalanden för oaktsamhetsbedömningen i förhållande till att målsäganden inte uppnått viss ålder. 

6 mar 2023

Berättade om den egna brottsligheten, fick strafflindring

I ”De två narkotikadistributörerna” behandlar Högsta domstolen frågan om två personer ska få strafflindring efter att de själva berättat om den egna brottsligheten och slutar med att de två åtalade personerna får två års strafflindring vardera.

3 mar 2023

Kirurg dömd för vållande till kroppsskada

En kirurg utförde tre uppmärksammade operationer. Tingsrätten har nu som första instans dömt kirurgen för grovt vållande till kroppsskada i ett av fallen.

16 nov 2022

Redan verkställd påföljd och rättens utredningsskyldighet

I det här målet aktualiserar frågan om vilka utredningsåtgärder en domstol bör vidta när en dom på skyddstillsyn överklagas. Vår expert Frida Velander analyserar avgörandet.

15 nov 2022

”Våldtäkten under knivhot” – gradindelning och straffvärde vid våldtäktsbrott

HD har i ett avgörande diskuterat vad som krävs för att en våldtäkt ska vara att bedöma som grovt brott. Läs vår analys!

15 nov 2022

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 ,