Kurs

Hedersrelaterat våld och juridiken

Hedersrelaterat våld och juridiken

Om kursen

Inom området hedersrelaterat våld och förtryck råder det generellt en del okunskap, något som kan leda till livsfara och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad kring det senaste.

I denna kurs hjälper vi dig att besvara frågor såsom: Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Hur kan man agera rättssäkert och säkert? Vilka lagändringar har tillkommit på senare tid? Vad behöver jag vara uppmärksam på? Hur ska jag bemöta denna problematik på rätt sätt och hur skiljer sig det sättet från ordinarie handläggning och bemötande? Juridiska motstridigheter i lagstiftningen rörande hedersrelaterat våld och förtryck klargörs även det under kursens gång.

Denna utbildning riktar sig till dig som handläggare, personal eller chef inom skola, fritidsverksamhet, elevhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Programpunkter

 • Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
 • Barns särskilda utsatthet
 • Nyckelaktörer och deras roller
 • Bemötande och bestämmelser när enskild söker hjälp för rättssäker och säker handläggning och hantering
 • Straffrättsliga bestämmelser med koppling till hedersförtryck
 • Tvångsomhändertaganden av barn som far illa och andra tvångsåtgärder till skydd för barn
 • Bortförda barn – vilka är samhällets skyldigheter?
 • Informativt förebyggande verksamhet
 • Samverkan med koppling till offentlighets- och sekretesslagstiftningen och andra relevanta bestämmelser

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Wallin

Kursledare

Linda Wallin Rådgivare, jurist

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

13:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 1950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Hedersrelaterat våld och juridiken

Tillfälle: den 25 november 2022 13:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Hedersrelaterat våld och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Förvaltningsrätten slår fast Integritetsskyddsmyndigheten beslut att endast bevilja kamerabevakningen när ingen verksamhet pågår.

2 okt 2022

Regeringen har gett en särskild utredare i upp­drag att göra en översyn av kontakt­förbuds­lagstift­ningen. Syftet är att säker­ställa att den lagstift­ningen ger kvinnor som är utsatta för våld det avsedda skyddet.

24 aug 2022

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ett antal straffskärpningar och nya bestämmelser för att sätta press på de kriminella nätverken.

24 aug 2022