LVU – Tvångsvård av barn och unga - JP Infonet
JP Infonet.se

LVU - Tvångsvård av barn och unga

Huvudregeln är att socialtjänstens insatser till barn och unga ska ske med vårdnadshavarnas och den unges samtycke. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, reglerar förutsättningarna för att avvika från den grundläggande principen om frivillighet i socialtjänstlagen. Det handlar alltså om tvångsvård av barn och unga.

LVU

Om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte samtycker till de insatser för barnet eller den unge som socialnämnden tycker är nödvändiga kan det bli aktuellt att tillämpa LVU. Om den unge har fyllt 15 år ska hans eller hennes mening ges en självständig betydelse när man tillämpar lagen.

Vård enligt LVU kan beslutas på grund av missförhållanden i barnets hem (2 § LVU) eller på grund av den unges eget beteende (3 § LVU). I de så kallade miljöfallen kan det vara fråga om fysisk eller psykisk misshandel av den unge eller andra omsorgsbrister. I de så kallade beteendefallen är det istället fråga om att den unge själv utsätter sig för risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. För ett ingripande krävs att det finns en konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. En annan förutsättning är att det inte går att få samtycke till frivillig vård.

Det avgörande vid tillämpningen av LVU är alltid vad som är bäst för barnet. I en konflikt mellan barnets behov och andra intressen ska barnets bästa alltid ges företräde.

Det är förvaltningsrätten som beslutar om vård efter ansökan av socialnämnden (4 § LVU). Om domstolens beslut om LVU-vård inte kan avvaktas kan socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande (6 § LVU).

Att ett barn vårdas med stöd av LVU innebär inte att föräldrarna fråntas vårdnaden. Efter ett beslut om LVU-vård övergår dock ansvaret för den unge på socialnämnden. Det är nämnden som i föräldrarnas ställe ska bestämma om den nödvändiga vården.

Lagen innehåller följande delar: 

 • Beredande av vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Vården
 • Särskilda befogenheter
 • Upphörande av vård
 • Förebyggande insatser
 • Flyttningsförbud m.m.
 • Läkarundersökning
 • Bestämmelser om handläggningen
 • Bestämmelser om överklagande
 • Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården
 • Böter 

Tjänster för dig som arbetar med LVU

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med LVU-frågor.

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare och verksamhetsansvariga. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisändringar, ta del av lagkommentarer och analyser inom hela rättsområdet.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i LVU håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet inom socialrätt här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra konsulter till hands. Läs mer om vår rådgivning inom socialrätt och LVU här.

Senast uppdaterad 22 jan 2019

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
 • Kursen ger fördjupande kunskaper i handläggning, beslutsfattande och bedömning inom olika delar av handläggningsprocessen. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunen och passar såväl erfarna som mindre erfarna handläggare. 

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Kursledare: Nils Allan Danielsson
 • Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

  Stockholm 2-dagarskurs Kursledare: Finn Kronsporre
 • NYTT TILLFÄLLE! Kursen omfattar de bestämmelser som avhandlar barns rättsliga ställning i samhället med särskild fokus på barnens rättigheter. Regelverket sträcker sig över olika rättsområden och belyser relevant speciallagstiftning främst det som berör kommunal juridik. Barnkonventionens funktion som styrdokument och kommande lag behandlas särskilt.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Natalie Glotz Stade

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området