Penningtvättslagen

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, även kallad penningtvättslagen, är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Förutom banker omfattar lagen även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn såsom revisorer, advokater, fastighetsmäklare, spelbolag med flera.

Penningtvättslagen syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Den svenska lagen grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (2015/849/EU), som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt.

Penningtvätt handlar om att dölja sambandet mellan brott och pengar eller annan egendom. Det kan exempelvis röra sig om pengar från narkotikabrott, skattebrott eller bedrägerier som ”tvättas” för att kunna användas i den legala ekonomin.

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism.

De företag som omfattas av penningtvättslagen ansvarar för att utan dröjsmål rapportera misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering i sin verksamhet till Finanspolisen inom Polismyndigheten. Rapporteringen ska ske på det sätt som Finanspolisen anvisar.

Tjänster för dig som arbetar med penningtvättslagen

Om du vill ta del av mer information kring penningtvättslagen kan du läsa mer om våra tjänster som rör bank- och finansmarknadsrätt.

Senast uppdaterad 19 december 2022

Publicerad 19 dec 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en fullständig bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagen om betaltjänster med kommentarer

    Kommentar till lagen om betaltjänster av Gastón Fernández Palma som beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021

EU-domstolen har avgjort ett mål om förhandsbesked avseende fri rörlighet för kapital i form av direktinvesteringar från ett EU-land till ett annat. Daniel Stattin analyserar frågan.

16 okt 2020