Logga in

Glömt ditt lösenord?

LOV – Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller när en upphandlande myndighet har beslutat att tillämpa valfrihetssystem för tjänster inom hälsovård och socialtjänster. Med valfrihetssystem menas ett förfarande där den enskilde har rätt att välja vilken leverantör som ska utföra tjänsten. Det måste vara en leverantör som den upphandlande myndigheten godkänt och tecknat kontrakt med.

 LOV.jpg

Utöver de centrala upphandlingslagarna LOU och LUF har den svenska lagstiftaren valt att införa ytterligare upphandlingslagar. En av dessa lagar är LOV. LOV trädde i kraft den 1 januari 2009.

Det som är kännetecknande för ett valfrihetssystem är att den enskilde själv väljer vilken leverantör som ska utföra tjänsten.

LOV består av flera kapitel som bland annat handlar om lagens tillämpningsområde, annonsering, ansökan om deltagande i ett valfrihetssystem, uteslutning av sökande, godkännande och ingående av kontrakt och rättsmedel.

Tjänster för dig som arbetar med upphandlingsfrågor

JP Infonet erbjuder utbildningar, juridisk rådgivning och webbtjänster till dig som arbetar med upphandlingsfrågor.

Behöver du kompetensutveckling i frågor som rör offentlig upphandling? Vi håller utbildningar på både ingångs-​ och fördjupningsnivå. Se kursutbudet här.

Om du behöver ytterligare stöd finns vår juridiska rådgivning till hands. Vi hjälper till att upprätta rättsutredningar, granska anbud och mycket mer.

I vår informationstjänst JP Upphandlingsnet har vi samlat all relevant information om offentlig upphandling på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat förarbeten, domar och beslut, expertanalyser och referat, frågor och svar, lagkommentarer samt lagar såsom lagen om valfrihetssystem (LOV).

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 6 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024