LOV – Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller när en upphandlande myndighet har beslutat att tillämpa valfrihetssystem för tjänster inom hälsovård och socialtjänster. Med valfrihetssystem menas ett förfarande där den enskilde har rätt att välja vilken leverantör som ska utföra tjänsten. Det måste vara en leverantör som den upphandlande myndigheten godkänt och tecknat kontrakt med.

 LOV.jpg

Utöver de centrala upphandlingslagarna LOU och LUF har den svenska lagstiftaren valt att införa ytterligare upphandlingslagar. En av dessa lagar är LOV. LOV trädde i kraft den 1 januari 2009.

Det som är kännetecknande för ett valfrihetssystem är att den enskilde själv väljer vilken leverantör som ska utföra tjänsten.

LOV består av flera kapitel som bland annat handlar om lagens tillämpningsområde, annonsering, ansökan om deltagande i ett valfrihetssystem, uteslutning av sökande, godkännande och ingående av kontrakt och rättsmedel.

Tjänster för dig som arbetar med upphandlingsfrågor

JP Infonet erbjuder utbildningar, juridisk rådgivning och webbtjänster till dig som arbetar med upphandlingsfrågor.

Behöver du kompetensutveckling i frågor som rör offentlig upphandling? Vi håller utbildningar på både ingångs-​ och fördjupningsnivå. Se kursutbudet här.

Om du behöver ytterligare stöd finns vår juridiska rådgivning till hands. Vi hjälper till att upprätta rättsutredningar, granska anbud och mycket mer.

I vår informationstjänst JP Upphandlingsnet har vi samlat all relevant information om offentlig upphandling på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat förarbeten, domar och beslut, expertanalyser och referat, frågor och svar, lagkommentarer samt lagar såsom lagen om valfrihetssystem (LOV).

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 6 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Kommunen har genomfört en upphandling, tilldelat kontrakt och tecknat avtal med den vinnande leverantören. Vad gäller egentligen vid tolkning av avtalet? Vår jurist Anders Vedin svarar på frågan. 

7 jun 2022

Under maj månad har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat två upphandlingsdomar, en som handlar om upphandlingsskadeavgift och en som handlar om leverantörsbyte.

2 jun 2022

Riksdagen har beslutat om viktiga ändringar i upphandlingslagarna. Riksdagen har nämligen sagt ja till regeringens förslag till nya regler för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

2 jun 2022