Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Hälso- och sjukvårdslagen – HSL

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är en ramlag som innehåller bestämmelser om ansvarsförhållanden, övergripande mål och riktlinjer för vården. Målet är att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

halso-och-sjukvardslagen.jpg

Vad är HSL?

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är avsedd att vara en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen ska innehålla bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för hur vården ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän.

Vårdens mål

Målet för hälso- och sjukvården är enligt lagen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare föreskrivs att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska också bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.

Definition av hälso- och sjukvård

Med hälso- och sjukvård avses enligt lagen åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. 

Nya och gamla HSL

Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Lagen fick en ny struktur och vissa språkliga ändringar – men materiellt sett fördes nästan alla bestämmelser över från den gamla lagen. Bara ett fåtal nya bestämmelser tillkom. Målet var att regelverket skulle göras tydligare och mer lättillgängligt efter över 30 år av svåröverskådliga lagändringar.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) består av fem avdelningar

  • Avdelning I: Inledande bestämmelser (kap. 1–2)
  • Avdelning II: Bestämmelser för all hälso- och sjukvård (kap. 3–6)
  • Avdelning III: Bestämmelser om regionens ansvar som huvudman (kap. 7–10)
  • Avdelning IV: Bestämmelser om kommunens ansvar som huvudman (kap. 11–13)
  • Avdelning V: Övriga bestämmelser för huvudmännen (kap. 14–18)

Tjänster för dig som arbetar med sjukvårdsfrågor

Informationstjänsten JP Sjukvårdsnet ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd du kan tänkas behöva. Där hittar du viktiga lagar, domar, beslut, analyser och vägledningar. 

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i frågor som rör hälso- och sjukvård håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Upptäck alla våra kurser inom hälso- och sjukvårdsrätt för att få veta mer.

Vill du fördjupa din kunskap om hälso- och sjukvårdslagen (HSL)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av regionjurist Linda Larsson och jur.dr. Ulrika Sandén. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser.

Senast uppdaterad 18 september 2023. 

Publicerad 7 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy