Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kommunallagen

Kommunallagen (2017:725) reglerar befogenheterna, organisationen och ansvarsområdena för kommuner och regioner i Sverige. Sverige är indelat i kommuner och regioner, och deras funktion i samhället är att förverkliga den lokala demokratin och ta hand om de angelägenheter som enligt riksdagen bäst kan genomföras på lokal nivå.

kommunallagen.jpg

Kommunal organisation och beslutsfattande

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är styrelsen som leder och samordnar förvaltningen i kommunen. De kommunala nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och verkställer besluten. Delar av kommunens verksamhet kan även drivas i aktiebolagsform.

Det yttersta ansvaret för den kommunala verksamheten ligger på de förtroendevalda. De består av ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar. Till förtroendevalda räknas även de som fullgör förtroendeuppdrag på heltid, till exempel kommunalråd, borgarråd, regionråd och oppositionsråd.

2 kap. kommunallagen sätter upp gränserna för kommunernas allmänna kompetens. Där framgår bland annat att kommuner har befogenhet att ägna sig åt frågor av allmänt intresse som berör kommunens område eller medlemmar. Vissa utvidgningar av den kommunala kompetensen har även sammanställts i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Kommunala beslut måste också vara förenliga med lag. För att kontrollera att så verkligen är fallet har kommunmedlemmarna möjlighet att enligt 13 kap. kommunallagen begära att domstol laglighetsprövar beslut som kommunerna fattar.

Kommunallag (2017:725) innehåller följande kapitel

 • 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten
 • 2 kap. Kommunala angelägenheter
 • 3 kap. Kommunernas och regionernas organisation och verksamhetsformer
 • 4 kap. Förtroendevalda
 • 5 kap. Fullmäktige
 • 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
 • 7 kap. Anställda
 • 8 kap. Delaktighet och insyn
 • 9 kap. Kommunal samverkan
 • 10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
 • 11 kap. Ekonomisk förvaltning
 • 12 kap. Revision
 • 13 kap. Laglighetsprövning

Tjänster för dig som arbetar inom offentlig förvaltning

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i frågor som rör offentlig förvaltning håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Upptäck alla våra kurser inom förvaltningsrätt för att få veta mer.

Vill du dessutom fördjupa din kunskap om kommunallagen? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av f.d. hovrättsråd Lars Clevesköld. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. Se lagkommentar.

Senast uppdaterad 29 juni 2023. 

Publicerad 8 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024