JP Infonet.se

Arbetsmiljölagen – ett hjälpmedel och stöd

Arbetsmiljölagen, AML, syftar till att trygga en god och säker arbetsmiljö. Den fungerar både som ett hjälpmedel för att bekämpa risken för arbetsskador och ohälsa till följd av brister i arbetsmiljön. Men den syftar även till att vara ett stöd i arbetet med att skapa en bra arbetsorganisation där de anställda får chans att utvecklas och ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

Arbetsmiljölagen gäller för all verksamhet inom såväl den offentliga som privata sektorn där arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivares räkning. I vissa fall har den dock utsträckts till att gälla även andra grupper, som ensamföretagare och familjeföretag, samt studerande på universitet eller högskolor, värnpliktiga och intagna på institutioner inom sjuk-, social- och kriminalvården.

Lagen är utformad som en så kallad ramlag och ger endast allmänna riktlinjer och kräver därför komplettering genom tillämpningsföreskrifter och kollektivavtal.

arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen innehåller följande kapitel

Arbetsmiljölagens kapitelindelning ser ut som följer:

  • Kapitel 1. Lagens ändamål och tillämpningsområde
  • Kapitel 2. Arbetsmiljöns beskaffenhet
  • Kapitel 3. Allmänna skyldigheter
  • Kapitel 4. Bemyndiganden
  • Kapitel 5. Minderåriga
  • Kapitel 6. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Kapitel 7. Tillsyn
  • Kapitel 8. Påföljder
  • Kapitel 9. Överklagande

Tjänster för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor

I vår informationstjänst JP Arbetsmiljönet har vi samlat all relevant information som rör arbetsmiljöfrågor på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridik? Då får du inte missa webbkursen Arbetsmiljö bas. I vårt webbkursbibliotek erbjuder vi flera interaktiva kurser inom arbetslivsområdet.

Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar inom bland annat arbetslivs- och dataskyddsområdet där såväl innehåll som form anpassas efter ditt och dina kollegors behov och önskemål. 

Senast uppdaterad 11 nov 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området