Arbetsmiljölagen - ett hjälpmedel & stöd | JP Infonet
JP Infonet.se

Arbetsmiljölagen - ett hjälpmedel och stöd

Arbetsmiljölagen, AML, syftar till att trygga en god och säker arbetsmiljö. Den fungerar både som ett hjälpmedel för att bekämpa risken för arbetsskador och ohälsa till följd av brister i arbetsmiljön. Men den syftar även till att vara ett stöd i arbetet med att skapa en bra arbetsorganisation där de anställda får chans att utvecklas och ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

Arbetsmiljölagen gäller för all verksamhet inom såväl den offentliga som privata sektorn där arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivares räkning. I vissa fall har den dock utsträckts till att gälla även andra grupper, som ensamföretagare och familjeföretag, samt studerande på universitet eller högskolor, värnpliktiga och intagna på institutioner inom sjuk-, social- och kriminalvården.

Lagen är utformad som en så kallad ramlag och ger endast allmänna riktlinjer och kräver därför komplettering genom tillämpningsföreskrifter och kollektivavtal.

arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen innehåller följande kapitel

Arbetsmiljölagens kapitelindelning ser ut som följer:

 • Kapitel 1. Lagens ändamål och tillämpningsområde
 • Kapitel 2. Arbetsmiljöns beskaffenhet
 • Kapitel 3. Allmänna skyldigheter
 • Kapitel 4. Bemyndiganden
 • Kapitel 5. Minderåriga
 • Kapitel 6. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Kapitel 7. Tillsyn
 • Kapitel 8. Påföljder
 • Kapitel 9. Överklagande

Tjänster för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med frågor kring arbetsmiljö.

Informationstjänsterna JP Arbetsmiljönet - för dig som arbetar med arbetsmiljö samt JP Arbetsrättsnet och JP HRnet ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd du kan tänkas behöva. I tjänsterna hittar du allt ifrån lag- och praxisuppdateringar och lagkommentarer till analyser och guider.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Senast uppdaterad 5 feb 2019

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
 • Kursen ger dig en uppdatering inom det arbetsrättsliga området gällande begreppet ”personliga skäl”. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten. (6 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Stefan Flemström
 • Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och är i behov av en uppdatering eller av fördjupad kunskap inom området lojalitet och konkurrens.(6 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Anders Elmer

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området