Arbetsmiljölagen – ett hjälpmedel och stöd

Arbetsmiljölagen, AML, syftar till att trygga en god och säker arbetsmiljö. Den fungerar både som ett hjälpmedel för att bekämpa risken för arbetsskador och ohälsa till följd av brister i arbetsmiljön. Men den syftar även till att vara ett stöd i arbetet med att skapa en bra arbetsorganisation där de anställda får chans att utvecklas och ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

arbetsmiljölagen_kunskapsbanken.jpg

Arbetsmiljölagen gäller för all verksamhet inom såväl den offentliga som privata sektorn där arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivares räkning. I vissa fall har den dock utsträckts till att gälla även andra grupper, som ensamföretagare och familjeföretag, samt studerande på universitet eller högskolor, värnpliktiga och intagna på institutioner inom sjuk-, social- och kriminalvården.

Lagen är utformad som en så kallad ramlag och ger endast allmänna riktlinjer och kräver därför komplettering genom tillämpningsföreskrifter och kollektivavtal.

Arbetsmiljölagen innehåller följande kapitel

Arbetsmiljölagens kapitelindelning ser ut som följer:

 • Kapitel 1. Lagens ändamål och tillämpningsområde
 • Kapitel 2. Arbetsmiljöns beskaffenhet
 • Kapitel 3. Allmänna skyldigheter
 • Kapitel 4. Bemyndiganden
 • Kapitel 5. Minderåriga
 • Kapitel 6. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Kapitel 7. Tillsyn
 • Kapitel 8. Påföljder
 • Kapitel 9. Överklagande

Tjänster för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor

I vår informationstjänst JP Arbetsmiljönet har vi samlat all relevant information som rör arbetsmiljöfrågor på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridik? Då får du inte missa webbkursen Arbetsmiljö bas. I vårt webbkursbibliotek erbjuder vi flera interaktiva kurser inom arbetslivsområdet.

Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar inom bland annat arbetslivs- och dataskyddsområdet där såväl innehåll som form anpassas efter ditt och dina kollegors behov och önskemål. 

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 12 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

En underläkare ansåg sig diskriminerad på grund av ålder, etnicitet, modersmål och utländsk examen när han inte fick AT-tjänstgöring. Tingsrätten konstaterar att underläkarens personliga brev är mycket allmänt hållet i jämförelse med de kandidater som har kallats till intervju. Mannen kan därför inte anses ha varit i en jämförbar situation med övriga sökanden.

14 apr 2022

En kommun beslutade att personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet genom traditionell handhälsning inte ska anställas av kommunen. Förvaltningsrätten river upp beslutet eftersom det strider mot religionsfriheten och utgör diskriminering.

8 apr 2022

EU har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Vad innebär det för ukrainska personer som kommer till Sverige och vill arbeta? Vår jurist och redaktör Emma Wallin svarar på frågan.

17 mar 2022