Logga in

Glömt ditt lösenord?

Arbetsmiljölagen – AML

Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML, syftar till att trygga en god och säker arbetsmiljö. Den fungerar som ett hjälpmedel för att bekämpa risken för arbetsskador och ohälsa till följd av brister i arbetsmiljön. Men den syftar även till att vara ett stöd i arbetet med att skapa en bra arbetsorganisation där de anställda får chans att utvecklas och ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

arbetsmiljolagen.jpg

Vad är arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen gäller för all verksamhet inom såväl den offentliga som den privata sektorn där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. I vissa fall har den dock utsträckts till att gälla även andra grupper, som ensamföretagare och familjeföretag, samt studerande på universitet eller högskolor, värnpliktiga och intagna på institutioner inom sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården.

Lagen är utformad som en så kallad ramlag och ger endast allmänna riktlinjer och kräver därför komplettering genom tillämpningsföreskrifter och kollektivavtal.

Vilka omfattas av arbetsmiljölagen?

Huvudregeln är att allt arbete hos en arbetsgivare omfattas av arbetsmiljölagen. Det spelar således ingen roll om arbetsgivaren är privat, offentlig, en privatperson eller ett företag. Det spelar heller ingen roll vilken typ av arbete det gäller, utan det kan vara såväl fabriksarbete som kontorsarbete. Även om huvudregeln är att lagen gäller för arbetstagare som är anställda hos en arbetsgivare, gäller lagen även delvis för dem som arbetar för gemensam räkning, samt för ensamföretagare och familjeföretag (3 kap. 5 § AML).

Vidare omfattar arbetsmiljölagen även personer inom försvaret och Försvarsmakten. Som huvudregel omfattas också elever vid alla typer av skolor av lagen. Lagen gäller allt praktiskt och teoretiskt arbete som eleverna utför. Även personliga assistenter som är formellt anställda av en kommun omfattas av lagen. Personliga assistenter som har anställts direkt av vårdtagaren omfattas däremot inte av lagen.

Arbetsmiljölag (1977:1160) innehåller följande kapitel

  • Kap 1. Lagens ändamål och tillämpningsområde
  • Kap 2. Arbetsmiljöns beskaffenhet
  • Kap 3. Allmänna skyldigheter
  • Kap 4. Bemyndiganden
  • Kap 5. Minderåriga
  • Kap 6. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Kap 7. Tillsyn
  • Kap 8. Påföljder
  • Kap 9. Överklagande
  • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor

I vår informationstjänst JP Arbetsmiljönet har vi samlat all relevant information som rör frågor kring AML på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridik? Då får du inte missa vår webbkurs där vi går igenom grunderna inom arbetsmiljö. Bland våra kurser inom arbetsrätt och arbetsmiljö kan du hitta flera interaktiva kurser inom arbetslivsområdet.

Vi kan också skräddarsy kurser helt efter era önskemål och anpassat till er verksamhet. Vi har egna jurister som är rutinerade och uppskattade föreläsare. Kurserna kan omfatta alltifrån halvdagar till heldagar eller en serie kurstillfällen under en längre tid. Se vår rådgivning inom arbetsrätt för ytterligare information.

Vill du fördjupa din kunskap om arbetsmiljölagen (AML)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av juris doktor Johan Holm. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser.

Senast uppdaterad 16 januari 2023. 

Publicerad 12 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy