Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Brottsbalken

I brottsbalken (1962:700), förkortad BrB, finns den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen. Här regleras frågor om vad som är ett brott och vilken påföljd som ska bestämmas för en viss brottslig gärning.

brottsbalken.jpg

Vad är brottsbalken?

Brottsbalken innehåller den mest centrala straffrättsliga lagstiftningen. I den regleras bland annat frågor om vad som är ett brott och vilken påföljd som ska bestämmas för en viss brottslig gärning.

Frågan om vad som betraktas som ett brott inrymmer i sin tur en mängd frågeställningar. En av dem är vad som subjektivt krävs för att ett brott ska anses begånget. En annan vad som är att se som försök, stämpling och medverkan till brott. En tredje är under vilka omständigheter en gärning inte är brottslig, trots att alla andra krav är uppfyllda. Allt detta regleras i brottsbalken.

När det sedan kommer till följderna av ett brott görs det i brottsbalken en distinktion mellan å ena sidan straff och å andra sidan påföljd. Straff är fängelse och böter medan påföljd dessutom innefattar villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Straffskalan finns i varje brottsbestämmelse och är ramen för påföljden. Inom den ramen görs en straffmätning som speglar bland annat brottets allvarlighet. Därefter väljs påföljd.

Brottsbalkens tre avdelningar

Första avdelningen – allmänna bestämmelser

I den första avdelningen finns allmänna bestämmelser om brott. Där definieras vad som är ett brott, ett straff och en påföljd. Andra frågor som regleras är när svensk lag ska tillämpas och inte.

Andra avdelningen – brottskatalogen

I den andra avdelningen räknas de olika brottsbalksbrotten upp. De delas i sin tur upp i brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten. Här finns också bestämmelser om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott. I avdelningen hittar man slutligen allmänna grunder för ansvarsfrihet såsom nöd, nödvärn och samtycke. 

Vissa brott finns i andra lagar än brottsbalken. De brukar gå under samlingsnamnet specialstraffrätten. Se till exempel lag om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen och vissa regler i miljöbalken.

Tredje avdelningen – om påföljderna

I brottsbalkens tredje avdelning finns slutligen regler om bestämmande av påföljd.

Tjänster för dig som arbetar med straffrätt

Informationstjänsten JP Straffrättsnet erbjuder ett kvalificerat stöd för dig som arbetar med straffrättsliga frågor på till exempel domstol, åklagarmyndigheten eller en advokatbyrå.

Vill du fördjupa din kunskap om brottsbalken? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av bland annat f.d. hovrättsråd Kazimir Åberg och justitieråd Stefan Reimer. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. Se lagkommentar.

Senast uppdaterad 13 januari 2023. 

Publicerad 14 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

I ”Dödsorsaken” kommer HD fram till att det, vid flera möjliga orsaker, är tillräckligt att en handling bidragit till brottsoffrets död för att döma den åtalade för mord. Vår expert Dennis Martinsson analyserar här målet.   

9 apr 2024

Nu finns en ny lagkommentar till penningtvättsbrottslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Marie Wallin.

10 nov 2023