LOU: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Sedan den 1 januari 2017 har vi ett nytt regelverk för offentlig upphandling. Bland annat lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, för förtydligats och utvecklats enligt nya EU-regler. LOU reglerar hur myndigheter får agera när de upphandlar varor, tjänster och entreprenader. 

Förutom LOU införs även en ny lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, samt en ny lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK.

Det primära syftet med reglerna är att säkerställa att leverantörer inom EU på ett öppet och förutsebart sätt ges möjlighet att konkurrera om offentliga kontrakt på lika och proportionerliga villkor. Reglerna ska även ge upphandlande myndigheter möjligheter att vid sina inköp ställa miljökrav och ta social hänsyn samt få mesta möjliga nytta för de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att söka upp och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad.

De direktiv som har införts och som implementerats i svensk rätt genom nya LOU, LUF och LUK är: 

Sedan tidigare gäller även lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS, samt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

Ladda hem kompendiet som innehåller LOU i ett behändigt och utskriftsvänligt format.

Senast uppdaterad 19 dec 2016

Mer om Upphandling
Utbildningar

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området