Logga in

Glömt ditt lösenord?

Barnkonventionen

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen består av en inledning och tre delar med sammanlagt 54 artiklar. Det är den första delen med artikel 1–42 som är svensk lag och den delen behandlar barns rättigheter.

barnkonventionen.jpg

Vad är barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Barnkonventionens grundprinciper

FN:s konvention om barnets rättigheter ska betraktas som hel och odelbar, men det finns trots det fyra artiklar som är grundläggande. De fyra grundläggande artiklarna, också kallade barnkonventionens fyra grundprinciper, är artikel 2, 3, 6 och 12. Dessa artiklar ska alltid beaktas när det handlar om frågor som rör barn. De fyra nedan nämnda artiklarna är alltså vägledande för hur helheten ska tolkas. När du läser övriga artiklar i konventionen fungerar grundprinciperna som "glasögon".

Barnkonventionen som svensk lag

År 1990 ratificerade den svenska regeringen barnkonventionen utan några reservationer, och i samband med detta blev konventionen juridiskt bindande. För att ytterligare öka barns status och få effektivare verktyg att genomföra barns rättigheter antogs 2018 förslaget om att göra konventionen till lag. Den 1 januari 2020 trädde därför lagen (2018:1197) om förenta nationernas konvention om barnens rättigheter i kraft. Genom att inkorporera konventionen i svensk lag har den fått en starkare juridisk ställning och har samma status som andra svenska lagar. I samband med att barnkonventionen har blivit lag har också andra svenska lagar ändrats och anpassats till konventionens bestämmelser.

Att barnkonventionen numera gäller som lag här i Sverige innebär att svenska domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av lagen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 

Säkerställ att ni följer barnkonventionen

För att kunna säkerställa att du har grundläggande kunskap om konventionen har vi tagit fram en interaktiv webbkurs. Den ger dig både kunskap om konventionen och förutsättningar att börja använda den i din verksamhet.

För dig som vill fördjupa dig ytterligare erbjuder vi även en webbkurs som reder ut när du ska göra en barnkonsekvensanalys enligt konventionen och ger dig sedan verktygen för hur du ska genomföra den. 

Vi skräddarsyr också kurser helt efter era önskemål och anpassat till er verksamhet. Vi har egna jurister som är rutinerade och uppskattade föreläsare. Kurserna kan omfatta alltifrån halvdagar till heldagar eller en serie kurstillfällen under en längre tid – allt beroende på era behov och önskemål. Se vår rådgivning inom sociala frågor för ytterligare information.

Vår förhoppning är att du nu lärt dig mer om barnkonventionen och dess innebörd, men tveka inte att klicka på någon av länkarna ovan för att djupdyka i ämnet. 

Senast uppdaterad 20 mars 2023.

Publicerad 21 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024