JP Infonet.se

Barnkonventionen

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag.
Barnkonventionen består av en inledning och tre delar med sammanlagt 54 artiklar. Det är den första delen med artikel 1–42 som är svensk lag och den delen behandlar barns rättigheter.

Vad är barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Barnkonventionen ska betraktas som hel och odelbar, men det finns trots det fyra artiklar som är grundläggande. De fyra grundläggande artiklarna, också kallade barnkonventionens fyra grundprinciper, är artikel 2, 3, 6 och 12. Dessa ska alltid beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

De fyra ovan nämnda artiklarna är alltså vägledande för hur helheten ska tolkas. När du läser övriga artiklar i konventionen fungerar grundprinciperna som "glasögon".

Säkerställ att ni följer barnkonventionen

Vi erbjuder hjälp och stöd i arbetet med barnkonventionen. För att kunna säkerställa att hela organisationen eller avdelningen har grundläggande kunskap om konventionen har vi tagit fram en webbkurs. Webbkursen barnkonventionen i praktiken är interaktiv och ger dig både kunskap om konventionen och förutsättningar att börja använda den i din verksamhet.

För dig som vill fördjupa dig i barnkonventionen erbjuder vi kursen Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen. Kursen reder ut när du ska göra en barnkonsekvensanalys enligt barnkonventionen. Och ger dig sedan verktygen för hur du ska genomföra den. 

Vi skräddarsyr också kurser om barnkonventionen helt efter era önskemål anpassat till er verksamhet. Vi har egna jurister som är rutinerade och uppskattade föreläsare. Kurserna kan omfatta alltifrån halvdagar, heldagar eller en serie kurstillfällen under en längre tid, allt beroende på era behov och önskemål. Hör gärna av dig till radgivning@jpinfonet.se om du har frågor eller vill veta mer. 

Senast uppdaterad 1 dec 2019

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Hjälp och stöd kring barnkonventionen


Säkerställa att du och din verksamhet följer barnkonventionen med vår kompetensutveckling.