Barnkonventionen

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag.
Barnkonventionen består av en inledning och tre delar med sammanlagt 54 artiklar. Det är den första delen med artikel 1–42 som är svensk lag och den delen behandlar barns rättigheter.

barnkonventionen_kunskapsbanken_NY.jpg

Vad är barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Barnkonventionen ska betraktas som hel och odelbar, men det finns trots det fyra artiklar som är grundläggande. De fyra grundläggande artiklarna, också kallade barnkonventionens fyra grundprinciper, är artikel 2, 3, 6 och 12. Dessa ska alltid beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

De fyra ovan nämnda artiklarna är alltså vägledande för hur helheten ska tolkas. När du läser övriga artiklar i konventionen fungerar grundprinciperna som "glasögon".

Säkerställ att ni följer barnkonventionen

Vi erbjuder hjälp och stöd i arbetet med barnkonventionen. För att kunna säkerställa att hela organisationen eller avdelningen har grundläggande kunskap om konventionen har vi tagit fram en webbkurs. Webbkursen barnkonventionen i praktiken är interaktiv och ger dig både kunskap om konventionen och förutsättningar att börja använda den i din verksamhet.

För dig som vill fördjupa dig i barnkonventionen erbjuder vi kursen Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen. Kursen reder ut när du ska göra en barnkonsekvensanalys enligt barnkonventionen. Och ger dig sedan verktygen för hur du ska genomföra den. 

Vi skräddarsyr också kurser om barnkonventionen helt efter era önskemål anpassat till er verksamhet. Vi har egna jurister som är rutinerade och uppskattade föreläsare. Kurserna kan omfatta alltifrån halvdagar, heldagar eller en serie kurstillfällen under en längre tid, allt beroende på era behov och önskemål. Hör gärna av dig till radgivning@jpinfonet.se om du har frågor eller vill veta mer. 

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 21 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Förvaltningsrätten slår fast Integritetsskyddsmyndigheten beslut att endast bevilja kamerabevakningen när ingen verksamhet pågår.

2 okt 2022

Regeringen har gett en särskild utredare i upp­drag att göra en översyn av kontakt­förbuds­lagstift­ningen. Syftet är att säker­ställa att den lagstift­ningen ger kvinnor som är utsatta för våld det avsedda skyddet.

24 aug 2022

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ett antal straffskärpningar och nya bestämmelser för att sätta press på de kriminella nätverken.

24 aug 2022