”Vi hjälper våra kunder med Lex Sarah utredningar som ofta kan vara väldigt tidskrävande” - JP Infonet

”Vi hjälper våra kunder med lex Sarah utredningar som ofta kan vara väldigt tidskrävande”

Lotta Rapacioli är jurist och jobbar på JP Infonet som juridisk rådgivare inom socialrätt. Ibland hjälper hon kunder med lex Sarah-utredningar. I denna intervju berättar Lotta mer om arbetet och vilka utmaningar verksamheter ofta ställs inför.

 

Inom socialtjänsten ska insatser vara av god kvalitet. Sedan 2011 har både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) nya bestämmelser. Dessa bestämmelser benämns lex Sarah och syftar till att alla som utför uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att de insatser som genomförs är av god kvalitet.

Vad innebär lex Sarah och vad är syftet med det?

- lex Sarah-reglerna innebär att anställda inom socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse (SiS) och LSS har en skyldighet att rapportera missförhållanden. Syftet är i första hand att förhindra att missförhållanden uppstår, men skulle ett missförhållande ändå uppstå ska verksamheten dra lärdom av det och se till att de inte upprepas. Meningen är inte att peka ut en syndabock utan det är istället de bakomliggande orsakerna på systemnivå som ska identifieras och åtgärdas. 

Vilka utmaningar upplever verksamheter gällande Lex Sarah?

- En utmaning är att man i verksamheterna ofta arbetar under stor tidspress och det kan då vara svårt att i det dagliga arbetet hitta tid för att göra en lex Sarah-utredning. Utredningen kan många gånger vara ganska tidskrävande. Det kan även vara så att lex Sarah-rutinerna i verksamheten är bristfälliga och att den ansvariga helt enkelt behöver stöd och vägledning i arbetet. 

Hur kan vi på JP Infonet hjälpa till med arbetet rörande lex Sarah?

- Ofta hjälper vi våra kunder i utredningsskedet, det vill säga när den som bedriver en verksamhet behöver hjälp med att utreda ett rapporterat missförhållande. På uppdrag av kommunen utreder vi ärendet åt den berörda verksamheten.

Fallen varier självklart väldigt mycket, men ett exempel var ett rapporterat missförhållande på ett LSS-boende. På boendet hade en anställd använt ett stort mått av fysiskt våld mot en brukare. En annan anställd som närvarade när incidenten inträffade rapporterade händelsen till enhetschefen för verksamheten. Vi anlitades sedan av kommunen för att genomföra utredningen. 

Senast uppdaterad 21 mar 2018

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och är uppdaterad med nya förvaltningslag m.m. Viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,8)
  Föreläsare: Malen Wallén
 • Kursen ger en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen med speciellt fokus på äldreomsorgen.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,7)
  Föreläsare: Beatrice Nordebrink
 • Kursen är utvidgad till endagskurs vars fokus är på de förändringar som trädde i kraft 1 juli 2018 med viss fördjupning inom de viktigaste frågeställningarna. Kursen vänder sig till främst till handläggare och chefer inom kommunen.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Finn Kronsporre

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området