Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Uppdrag om smittspridning på arbetsplatser och förutsättningar för hemarbete

Flera myndigheter har fått coronarelaterade uppdrag från regeringen.

11 dec 2020

Kan arbetsgivaren kräva att personal utför annat arbete under begränsad tid?

Vår jurist Fanny Vesterberg besvarar frågan. 

23 nov 2020

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas hela 2021.

20 nov 2020

Heltidsstudier är inte alltid studier på heltid i arbetslöshetsförsäkringen

Martina Axmin analyserar HFD:s mål i frågan om studietid före arbetslöshetens inträde uppfyller kravet för arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.

19 nov 2020

Övertidsersättning för timavlönad nattpersonal

Hur sker beräkningen av övertidsersättning för en timavlönad undersköterska som arbetar natt?

29 okt 2020

Inspektioner för att minska belastningsskador

Arbetsmiljöverket ska genomföra cirka 1 350 inspektioner.

28 okt 2020

Stigande arbetslöshet

Arbetslösheten fortsätter att öka men nu i lägre takt.

28 okt 2020

Stor ökning av anmälda arbetssjukdomar

Det visar siffror från Arbetsmiljöverket.

28 okt 2020

Diskriminerande krav på sysselsättning i kollektivavtal ändras

Det framgår av ett mål som DO har drivit i Arbetsdomstolen.

28 sep 2020

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet utreds

Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

28 sep 2020

Avtala bort krav på saklig grund

Kan man avtala bort kravet på saklig grund för uppsägning? Läs juristens svar!

25 sep 2020

Satsningar inom arbetsmarknadsområdet

I budgetpropositionen för 2021 föreslås satsningar på över 9 miljarder kronor inom arbetsmarknadsområdet.

25 sep 2020

En god arbetsmiljö – i hemmet

För att skapa en god arbetsmiljö vid hemarbete krävs ett bra samarbete mellan chefen och medarbetaren.

1 sep 2020

Nya skärpta regler för arbetsplatsen vid årsskiftet

Den 1 januari 2021 börjar Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för hur arbetsplatser ska utformas gälla.

1 sep 2020

Vad händer om det uppkommer en arbetsrättslig tvist?

Ibland uppkommer en tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vilka möjligheter för tvistelösning finns?

16 jun 2020

Granskning av skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket ska inspektera nära 300 arbetsplatser inom vård och äldreomsorg.

10 jun 2020

Bristfällig kunskap om diskrimineringslagen i kommunerna

Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier.

10 jun 2020

Utredningen En moderniserad arbetsrätt har presenterats

Vi har sammanfattat LAS-utredningen En moderniserad arbetsrätt. Läs den här! 

2 jun 2020

2 , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , 10 ,