Stigande arbetslöshet

Arbetslösheten fortsätter att öka men nu i lägre takt. Som mest bedöms antalet inskrivna arbetslösa uppgå till 500 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,6 procent.

arbetsliv_Stigande_arbetsloshet_16x9.jpg

Det råder fortsatt stor osäkerhet om pandemins utveckling och krisens långsiktiga effekter på svensk arbetsmarknad. Utsikterna har generellt förbättrats sedan i somras och ekonomin har börjat komma igång. Arbetsförmedlingens bedömning är nu att arbetslösheten stiger till i slutet på första kvartalet nästa år, och då uppgår till 9,6 procent. Tidigare bedömning var 11,2 procent.

– Krisens effekt på arbetsmarknaden kommer att bli långvarig men vi ser en ljusning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Bedömningen att antalet inskrivna arbetslösa ökar framöver baseras bland annat på att företag fortsatt planerar personalneddragningar. I det inledande skedet när den ekonomiska aktiviteten ökar kommer först anställda som beviljats stöd i form av korttidsarbete att gå upp i arbetstid. Det är först senare i återhämtningsfasen som företagen nyrekryterar personal.

– Många nya arbetslösa har erfarenhet och utbildning och kommer att vara eftertraktade på arbetsmarknaden när det vänder, säger Annika Sundén.

Även arbetslösheten bland ungdomar 18–24 år revideras och antalet bedöms nu uppgå till 78 000 personer som mest, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 14,3 procent.

Efterfrågan på arbetskraft har helt eller delvis stannat av inom branscher där ingångsjobb är vanliga. Samtidigt medför strukturomvandlingen att vissa jobb, exempelvis inom handeln, inte kommer tillbaka efter krisen.

– Det riskerar att försena och försvåra situationen för ungdomar som nu ska träda in på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén.

Någon revidering har inte gjorts gällande långtidsarbetslösheten. Den bedöms fortfarande fortsätta stiga och nå över 200 000 andra halvåret 2021. 

Publicerad 28 okt 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023