Övertidsersättning för timavlönad nattpersonal

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Overtidsersattning_for_timavlonad_nattpersonal_16x9.jpg

Fråga


Hur sker beräkningen av övertidsersättning för en timavlönad undersköterska som arbetar natt?

Svar

Regler för hur och när övertidsersättning beräknas och betalas ut finns i kollektivavtal. Vad jag förstår rör frågan en undersköterska anställd i region eller kommun, så jag utgår därför från vad som sägs i AB 17.

I § 20 anges regler för övertid och här finns även särskilda regler för övertidskompensation för timavlönade arbetstagare. Där anges att:

Kompensation för övertidsarbete avseende timavlönade utges

– för arbete som överstiger 8 timmar per dag eller i ett schema längre upptagen ordinarie arbetstid samt

– för arbete som överstiger 165 timmar under en kalendermånad om arbetstagaren arbetat utifrån scheman med olika beräkningsperioder.

Exempel:

En arbetstagare anställs som semestervikarierande assistent, under juli månad. Arbetstiden är förlagd till måndag–fredag i ett veckoschema. Totalt fullgörs 176 timmar under 22 arbetsdagar. Övertidskompensation för att timantalet överstiger 165 ska inte utges beroende på att arbetstagaren har arbetat utifrån en och samma beräkningsperiod (en vecka) och inte fullgjort arbetstid utöver ordinarie arbetstid.

Om övertidsersättning ska utges beror alltså inte enbart på om antalet arbetstimmar överstigit 165, utan även på hur dessa fördelats.

Om övertidskompensation ska utges enligt reglerna för timavlönade samt att förutsättningarna i mom 1 i kollektivavtalet är uppfyllda, sker beräkningen av enkel respektive kvalificerad övertid på samma sätt även om arbetet utförs nattetid. Det vill säga att två timmar före och efter ordinarie arbetstid är enkel övertid, annan tid är kvalificerad. I avtalet anges dock även att om övertidsarbetet utförts under samma dygn såväl före som efter den ordinarie arbetstiden och det sammanlagda övertidsarbetet uppgår till mer än 2 timmar så ska övertidsarbete utöver 2 timmar anses som kvalificerad övertid.

Frågan är besvarad av jurist Karin Otterheim.

Vill du ta del av fler frågor och svar inom arbetslivsområdet?


Prova då våra informationstjänster JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet. Som användare av tjänsterna får du bland annat tillgång till en kostnadsfri frågeservice. Du kan både ställa dina egna frågor och ta del av andras. 

Publicerad 29 okt 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023