Avtala bort krav på saklig grund

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Avtala_bort_krav_pa_saklig_grund_16x9.jpg

Fråga

Kan man avtala bort kravet på saklig grund för uppsägning?

Svar

Saklig grund för uppsägning regleras i 7 § LAS.

LAS är semidispositiv, vilket innebär att vissa bestämmelser är möjliga att avtala bort, antingen genom ett enskilt avtal eller genom ett kollektivavtal. Andra bestämmelser är å andra sidan tvingande.

7 § LAS, som reglerar kravet på saklig grund för uppsägning, är inte en sådan paragraf som kan avtalas bort, varken i kollektivavtal eller i ett enskilt anställningsavtal. Det krävs alltså alltid saklig grund för uppsägning, antingen i form av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. 

Under provanställning eller när den avtalade tiden för en tidsbegränsad anställning löpt ut gäller dock inte kravet på saklig grund utan då står det arbetsgivaren fritt att avsluta anställningen, så länge man meddelar den anställde om beslutet i tid. 

I slutändan är det Arbetsdomstolen, AD, som avgör vad som är saklig grund för uppsägning. 

Frågan är besvarad av Karin Otterheim, jurist och redaktör för JP Arbetsrättsnet.  

Vill du ta del av fler frågor och svar inom arbetslivsområdet?


Prova då våra informationstjänster JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet. Som användare av tjänsterna får du bland annat tillgång till en kostnadsfri frågeservice. Du kan både ställa dina egna frågor och ta del av andras. 

Publicerad 25 sep 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023