Avtala bort krav på saklig grund

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Avtala_bort_krav_pa_saklig_grund_16x9.jpg

Fråga

Kan man avtala bort kravet på saklig grund för uppsägning?

Svar

Saklig grund för uppsägning regleras i 7 § LAS.

LAS är semidispositiv, vilket innebär att vissa bestämmelser är möjliga att avtala bort, antingen genom ett enskilt avtal eller genom ett kollektivavtal. Andra bestämmelser är å andra sidan tvingande.

7 § LAS, som reglerar kravet på saklig grund för uppsägning, är inte en sådan paragraf som kan avtalas bort, varken i kollektivavtal eller i ett enskilt anställningsavtal. Det krävs alltså alltid saklig grund för uppsägning, antingen i form av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. 

Under provanställning eller när den avtalade tiden för en tidsbegränsad anställning löpt ut gäller dock inte kravet på saklig grund utan då står det arbetsgivaren fritt att avsluta anställningen, så länge man meddelar den anställde om beslutet i tid. 

I slutändan är det Arbetsdomstolen, AD, som avgör vad som är saklig grund för uppsägning. 

Frågan är besvarad av Karin Otterheim, jurist och redaktör för JP Arbetsrättsnet.  

Vill du ta del av fler frågor och svar inom arbetslivsområdet?


Prova då våra informationstjänster JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet. Som användare av tjänsterna får du bland annat tillgång till en kostnadsfri frågeservice. Du kan både ställa dina egna frågor och ta del av andras. 

Senast uppdaterad 25 sep 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området