Sockeslottet_Karlstad.jpg

Vi anordnar kurser i våra egna lokaler, i det anrika Sockerslottet från sent 1800-tal. Konferenslunch äter vi på en närbelägen restaurang. 

OBS! Sockerslottet har p.g.a. sin ålder, begränsningar när det gäller anpassning för fysiskt funktionsnedsatta.

Välkommen på kurs!