Natalie Glotz Stade

Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även utbildningar för JP Utbildning. Tidigare arbetade Natalie som förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö, och har dessförinnan arbetat som stadsjurist i Malmö stad. Hon hade hand om all juridik som Sveriges största socialförvaltning styrs av. Bland annat gav hon rådgivning och utbildning till tjänstepersoner och förtroendevalda. Hon förde processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på nämndens vägnar och avfattade överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument. Natalie har tidigare varit föredragande vid Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet. Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Så här berättar Natalie själv om sin roll: 

"Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med offentlig rätt. Redan under utbildningen specialiserade jag mig inom rättsområdet. Förvaltningsrätt är ju linan som nästan all annan offentlig rätt hängs upp på. Det jag erbjuder vad gäller förvaltningsrätt är en verkligen lång och gedigen, däri inkluderad också praktisk, erfarenhet.

Min rådgivning och mina utbildningar genomsyras av vetskapen om och övertygelsen att regelverket är oumbärligt i en rättsstat. Att den goda byråkratin är ett måste så att människor kan känna sig trygga med myndigheterna och få den rättssäkra service och handläggning som en god förvaltning och goda förvaltningsbeslut kräver.

Ledstjärnan i mina framställningar är alltid medborgarens bästa, eftersom det inte finns ett självändamål med byråkratin. Vi är alla som medborgare beroende av en fungerande förvaltning, individuellt och i samhället, eller hur? Och det är väl det jag förmedlar, hur meningsfullt det är att kunna tillämpa förvaltningsjuridik på rätt sätt. Så mycket gott det kan föra med sig. I denna anda känner jag stor entusiasm för mitt uppdrag, och kan sätta juridiken i ett väldigt levande praktiskt sammanhang som kanske är lite ovanligt till exempel när det gäller juridiska utbildningar.

Utmaningen är att förmedla detta spännande ämne vidare till mina kunder, att de lär sig känna arbetslust när de tillämpar förvaltningsrätten, stolthet att vara en del av den goda byråkratin som skyddar och tjänar sina medborgare. När kunden kan se och uppleva det ... först då har jag nått i mål."

Kontakt


E-post: natalie.glotzstade@jpinfonet.se
Telefon: 042 - 29 33 02
Mobil: 073 - 937 15 18

Kurser

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
Utbildning för nämndsekreterare
Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen