Natalie Glotz

Rådgivare, jurist

Natalie Glotz är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även utbildningar för JP Utbildning. Tidigare arbetade Natalie som förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö, och har dessförinnan arbetat som stadsjurist i Malmö stad. Hon hade hand om all juridik som Sveriges största socialförvaltning styrs av. Bland annat gav hon rådgivning och utbildning till tjänstepersoner och förtroendevalda. Hon förde processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på nämndens vägnar och avfattade överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument. Natalie har tidigare varit föredragande vid Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet. Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Kontakt


E-post: natalie.glotzstade@jpinfonet.se
Telefon: 042 - 29 33 02
Mobil: 073 - 937 15 18

Kurser

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
Utbildning för nämndsekreterare
Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen