Kurs

Personlig assistans i praktiken

Personlig assistans i praktiken

Om kursen

Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

Syftet med rättighetslagstiftningen i LSS är att personer med funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor och att de genom assistans så långt som möjligt ska kunna leva som andra. Området är i vissa delar komplicerat och svårt att få grepp om. Två olika myndigheter, Försäkringskassan och kommunen, beviljar assistans beroende på omfattningen av behovet. Dessutom kan den assistansberättigade fritt välja att själv anställa sin personliga assistent eller köpa sin assistans från en assistanssamordnare.

Under kursen går vi igenom den rättsliga ramen kring personlig assistans. För att förstå dagens regler gör vi även en historisk tillbakablick och tittar på de lagändringar som skett sedan assistansreformen 1994. Vidare behandlas frågorna som berör assistentens arbete såsom tystnadsplikt, arbetsmiljö, tidredovisning, registerkontroll, arbetstidsregler m.m. Vi går igenom de ekonomiska frågorna kring retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans och assistans under dygnsvilan, föräldraansvar, makeansvar, samboansvar.

Kursen behandlar även de senaste regeländringar och vad dessa innebär i praktiken. Bland annat berör vi försäkringskassans rättsliga ställningstaganden 2017:02 (Hjälp med det grundläggande behovet personlig hygien) och 2017:05 (Hjälp med andra personliga behov) och ställer frågan om väntetid skall ersättas?

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs vissa grundkunskaper inom området personlig assistans.

Programpunkter

 • Kort historisk tillbakablick
 • Förutsättningar för att få personlig assistans
 • Tillståndsansökan för bedrivande av personlig assistans. När kan tillstånd återkallas?
 • Anmälnings- och rapporteringsskyldigheten
 • Tystnadsplikt, arbetsmiljö, arbetstider, registerkontroll, tidredovisning, förhöjt timbelopp
 • Personlig assistans och förhållandet till andra insatser enligt LSS och SoL
 • Kommunens yttersta ansvar – vilka begränsningar finns?
 • Vilken betydelse har barnperspektivet?
 • Rätten till personlig assistans efter 65-årsdagen
 • Vad är god kvalitet? Vilka krav ställs på en personlig assistent?
 • Anhöriga som personliga assistenter
 • Merkostnader med anledning av ordinarie assistents sjukdom
 • Skillnaderna mellan insats enligt 9 § 2 LSS och assistansersättning enligt SFB
 • Tillfällig utökning
 • Modern kammarrättspraxis
 • Viktiga avgöranden från HFD
 • Retroaktiv ersättning
 • Köp av assistans och kostnader för personliga assistenter – var består skillnaden?
 • Skillnaden mellan grundläggande behov och andra personliga behov
 • Vilka kostnader får belasta personlig assistans?
 • Förutsättningarna för dubbelassistans
 • Assistans under natten – vaken natt, jour och beredskap
 • Föräldraansvar för barn som behöver personlig assistans. Makeansvar och samboansvar
 • Interimistiska beslut
 • Makeansvar och samboansvar
 • Assistans under sjukhusvistelse, i skola, barnomsorg och daglig verksamhet
 • Lagändringarna som genomfördes år 2013 och vad de innebär i praktiken
 • Övrigt – kursdeltagarnas frågor

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 8 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • Påläst och mycket tydlig föreläsare. Susanne Enhetschef bistånd Stenugnsunds kommun

 • Bra att få vetskap om varför besluten ser ut som dom gör. Ingela Landsten Enhetschef Östersunds kommun

Finn Kronsporre

Kursledare

Jurist Finn Kronsporre håller utbildning inom socialrätt. Han har lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

17/1: 09:30-15:00
18/1: 09:30-15:00
Livesänd Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Personlig assistans i praktiken

Tillfälle: 17-18 januari 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Personlig assistans i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

23/5: 09:30-15:00
24/5: 09:30-15:00
Livesänd Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Personlig assistans i praktiken

Tillfälle: 23-24 maj 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Personlig assistans i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

3/10: 09:30-15:00
4/10: 09:30-15:00
Livesänd Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Personlig assistans i praktiken

Tillfälle: 3-4 oktober 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Personlig assistans i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023