Kurs – Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. 

Kursen är uppdaterad med nya regler från 1 januari 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

Det är kommuner som har det fulla ansvaret för att godkänna och utöva tillsyn över fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Fristående förskolor finns i de allra flesta kommuner vilket innebär långtgående krav på kommuner såväl när det gäller processen vid godkännande som ansvar för en kontinuerlig tillsyn.

Under kursen Godkännande och tillsyn av fristående förskolor går vi igenom regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i skollagens regelverk och läroplanens krav på verksamheterna. 

Kursen vänder sig både till dig med ledningsansvar i fristående förskola och till dig som är tjänsteman inom kommunerna och som arbetar med frågeställningarna som rör godkännande och tillsyn av fristående förskolor.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Tydligt, användbart, aktuellt"
"Mycket bra! Väldigt konkret och användbar kurs med en otroligt kunnig föreläsare"
"Bra dag, tydlig, pedagogisk. Bra med inspel från olika kommuner. Man lär sig av andras erfarenheter"

Kursledare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter för utbildningen

  • Regelverkets ramar
  • Vilka krav kan ställas på en fristående verksamhet?
  • Vilken rätt till insyn har kommunen i den fristående verksamheten?
  • Godkännande av en fristående förskola
  • Tillsyn
  • Hur skriver man en tillsynsrapport?
  • Förelägganden
  • Andra sanktioner
Mycket bra, matnyttig kurs som kommer hjälpa mig mycket i mitt framtida arbete.

Anna Rosén, Sakkunnig mot förskola - Östersunds kommun