Kurs - Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

Kursen är uppdaterad med nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

Det är kommuner som har det fulla ansvaret för att godkänna och utöva tillsyn över fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Fristående förskolor finns i de allra flesta kommuner vilket innebär långtgående krav på kommuner såväl när det gäller processen vid godkännande som ansvar för en kontinuerlig tillsyn.

I många kommuner upplever tjänstemannen att kraven är höga och frågorna många, men att man ofta är ganska ensam i sin roll och kanske inte alltid har de kunskaper och det stöd som man skulle behöva.

Under kursen Godkännande och tillsyn av fristående förskolor går vi igenom regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i skollagens regelverk och läroplanens krav på verksamheterna. Utbildningen fokuserar på hur godkännandeprocessen praktiskt går till, hur man skriver en tillsynsrapport och hur man ska agera när det blir aktuellt med föreläggande eller andra sanktioner mot verksamheten.

Kursen vänder sig till tjänstemän inom kommunerna som arbetar med frågeställningarna som rör godkännande och tillsynen av fristående förskolor.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Tydligt, användbart, aktuellt"
"Mycket bra! Väldigt konkret och användbar kurs med en otroligt kunnig föreläsare"
"Bra dag, tydlig, pedagogisk. Bra med inspel från olika kommuner. Man lär sig av andras erfarenheter"

Föreläsare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter för utbildningen

  • Regelverkets ramar.
  • Vilka krav kan ställas på en fristående verksamhet?
  • Vilken rätt till insyn har kommunen i den fristående verksamheten?
  • Godkännande av en fristående förskola.
  • Tillsyn.
  • Hur skriver man en tillsynsrapport?
  • Förelägganden.
  • Andra sanktioner.

Kontakt

Har du frågor om kursen Godkännande och tillsyn av fristående förskolor eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000