Kurs

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft

Om kursen

Havsbaserad vindkraft är för närvarande en bransch under mycket stor expansion. Vindkraft långt ute till havs ses som avgörande för att stärka Sveriges energiförsörjning framåt.

Etableringen av havsbaserad vindkraft berör många juridiska och praktiska frågor. Verksamheten kan medföra miljöpåverkan på olika slags naturvärden, fågelliv och fladdermöss, men kan även hamna i konflikt med områden som är av intresse för sjöfart eller försvaret.

En av de största skillnaderna mot landbaserad vindkraft är att det inte behövs några vägar. Samtidigt krävs helt andra typer av infrastruktur.

Prövningsprocessen skiljer sig också från prövningen av landbaserad vindkraft. Flera olika tillstånd behövs enligt olika lagstiftningar och med olika prövningsmyndigheter.

Kursen går utförligt igenom etableringsprocessen av havsbaserad vindkraft och analyserar frågorna ur ett rättsligt perspektiv. Kursen innehåller även en genomgång av den EU-rättsliga praxisen och av den relevanta svenska praxisen på området. Målet med kursen är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna till hur prövningsprocessen går till, de senaste lagändringarna och rättspraxisen inom området, och känna dig trygg i att applicera dessa i din yrkesroll.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till jurister och advokater, miljökonsulter och beslutsfattare som arbetar med vindkraftsetablering. Kursen har en juridisk inriktning, men passar även erfarna icke-jurister.

Programpunkter

 • Tillståndsprövningen
 • Vilka tillstånd behövs?
 • Vilken lagstiftning tillämpas i olika delar av havet?
 • Ensamrätt till vatten
 • Planlagstiftningens betydelse
 • Miljöbedömningar och utredningar
 • Vem anses berörd?
 • Intressekonflikter, t.ex. artskydd, fiske, sjöfart och försvar
 • Möjlighet till samexistens
 • Genomgång av praxis och EU-lagstiftning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Ingela Sundelin

Kursledare

Ingela Sundelin Advokat, Hellström Advokatbyrå

Ingela är advokat på Hellström Advokatbyrå med lång erfarenhet från bland annat miljödepartementet och miljödomstolarna.

Arvid Sundelin

Kursledare

Arvid Sundelin Advokat, Hellström Advokatbyrå

Arvid Sundelin är advokat på Hellström Advokatbyrå, med ett förflutet på Vattenfall. Arvid har varit involverad i arbetet med utformningen av prop. 2017/18:243. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning och skriver analyser till JP Miljönet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Havsbaserad vindkraft

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Regeringen lägger nu fram propositionen Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg i riksdagen.

2 okt 2023

Regeringen föreslår därför en satsning på detta på 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026 i budgetpropositionen 2024.

2 okt 2023

Nytt intressant avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, läs mer om det här!

29 sep 2023