Kurs

Utbildning av dataskyddsombud

Utbildning av dataskyddsombud

Om kursen

Dataskyddsarbetet är komplext och kräver förmågan att hantera ett omfattande regelverk, samt att kunna tillämpa det praktiskt och kommunicera effektivt med ledning och medarbetare. I vår dataskyddsombud utbildning går vi under tre dagar igenom hela regelverket och behandlar alla områden som berör personuppgiftsansvariga och deras biträden i deras dagliga arbete.

Kursen ger också bra kunskap om verktyg och metoder, bland annat hur man kan arbeta med riskbaserad övervakning som dataskyddsombud. Den ger kunskap om roller i dataskyddsarbetet: vad ska styrelse, ledning, dataskyddsombud och dataskyddsansvarig (jurister, IT-ansvariga etcetera) göra?

Under dagarna varvas teori och praktik. Syftet är att stärka dig som arbetar med dataskydd, för att du bättre ska förstå ditt uppdrag och hur du kan samverka med andra för att bygga ett bra inbyggt dataskydd.

För vem passar kursen?

Vår utbildning av dataskyddsombud riktar sig till dig som arbetar med dataskydd i en roll som till exempel dataskyddsombud, dataskyddsansvarig, advokat och annan jurist, IT- och säkerhetsspecialist, internrevisor och i andra compliancefunktioner samt chef för sådana funktioner.

Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Bli certifierat dataskyddsombud


För dig som önskar kan kursen avslutas med en certifiering. Certifieringen består av två moment: det första momentet handlar om att skriva en rapport och det andra om ett skriftligt prov med flervalsfrågor. Observera att du behöver boka certifieringstillfället separat.

Programpunkter

 • Personuppgifter (begreppet personuppgift, särskilda kategorier av personuppgifter, anonymisering, psedonymisering, begreppet register med mera)
 • Behandling (begreppet behandling, högriskbehandlingar som profilering, tredjelandsöverföringar med mera),
 • Grundläggande principer (,genomgång av principerna i artikel 5 GDPR och hur de får genomslag i rättighetshantering med mera)
 • Begreppen personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, inbördes arrangemang och biträdesavtal (hur fastställa status och hantera skyldigheterna inklusive vid tredjelandsöverföringar) 
 • Dataskyddsorganisationen (dataskyddsombud/dataskyddsansvarig, styrelse och ledning)
 • Behandlingsregister
 • Gallring (koppling till lagringsminimering, policyer, dokumenthanteringsplaner med mera)
 • Säkerhet (kraven i artikel 32, ansvarsskyldigheten)
 • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
 • Konsekvensbedömningar och samråd (kraven, hur göra sådana inklusive riskbedömning kopplat till Data Subject Stories)
 • Registrerades rättigheter (genomgång av alla rättigheter samt förfarandet att hantera rättigheter)
 • Yttrandefrihet och GDPR
 • Hur hantera sociala medier
 • GDPR och andra mänskliga rättigheter
 • Tredjelandsöverföringar (rättspraxis, standardavtalsklausuler, EDPB:s rekommendation)
 • Hur tillsynsmyndigheten arbetar med sanktioner

I alla punkterna ovan ingår utblickar över rättspraxis, EDPB:s rekommendationer och tillsynsmyndigheternas beslut.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Du får även med dig boken Dataskyddsförordningen GDPR: För dataskyddsombud och andra ansvariga kostnadsfritt. 

Monika Wendleby

Kursledare

Monika Wendleby Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

17/9: 09:00-16:00
18/9: 09:00-16:00
19/9: 09:00-16:00
Stockholm Antal platser stacks 16995 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Utbildning av dataskyddsombud

Tillfälle: 17-19 september 2024 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Utbildning av dataskyddsombud

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023